15. seja Sveta Mestne občine Velenje, 26. januar 2021


1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje (zakona o ustanovitvi pokrajin, zakona o pokrajinah, zakona o financiranju pokrajin)
3. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje
4. Predstavitev projektov za prestrukturiranje premogovnih regij – Center prihodnosti (Stara elektrarna)
5. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih javnih služb
7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
8. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta zavoda OŠ Šalek Velenje
9. Predlog Sklepa o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center EON, d. o. o.
10. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje5
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta VelenjeZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content