14. seja Sveta Mestne občine Velenje, 22. december 2020


1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev projektnega predloga Industrijsko–tehnološki inkubator
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije
7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13)
9. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021
10. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020
12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021
13. Predlog Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2021 – 2025
14. Predlog Občinskega programa varstva okolja
15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič
17. Končno poročilo o nadzoru Knjižnice Velenje za leto 2019
18. Končno poročilo o nadzoru ZR MOV za leto 2019
19. Končno poročilo o nadzoru KS Pesje za leto 2019
20. Končno poročilo o nadzoru CVIU Velenje za leto 2019
21. Končno poročilo o nadzoru OŠ MPT Velenje za leto 2019
22. Končno poročilo o nadzoru KS Škale Hrastovec za leto 2019
23. Končno poročilo o nadzoru KS Cirkovce za leto 2019
24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content