14. seja Sveta Mestne občine Velenje, 18. junij 2024

1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Velenje</a
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Seznanitev s potekom gradnje tretje razvojne osi
4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Gorica Velenje
8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje
9. Predlog Sklepa o imenovanju člana v svet javnega zavoda Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
10. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
11. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Festival Velenje
12. Predlog Sklepa o imenovanju člana v svet javnega zavoda Dom za varstvo odraslih Velenje
13. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
14. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
15. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu občinske volilne komisije
16. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-054 Nakup večnamenskega odra v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
17. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-0402-003 DoorCE v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
18. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-001 HEAT35 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
19. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-002 Renov-AID v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
20. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-003 MOVeNERGY v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
21. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-004 NACHIP v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
22. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1802-001 RE-PUBLIC SPACES v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
23. Predlog Sklepa o odobritvi pravnega posla (ZN Lipa – vzhod)
24. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2024
25. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Velenje
26. Program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2024
27. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za leto 2023
28. Letno poročilo Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2023
29. Poročilo o delu javnega zavoda Knjižnice Velenje za leto 2023
30. Poročilo o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Velenje v letu 2023
31. Poročilo o delovanju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje za leto 2023
32. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2023
33. Poročilo o delu družbe Razvojna agencija SAŠA za leto 2023

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content