12. seja Sveta Mestne občine Velenje, 27. oktober 2020


1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana
2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za ugotovitev izvolitve župana
3. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
4. Predlog Sklepa o ugotovitvi izvolitve župana
5. Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
6. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Velenje
7. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
8. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
9. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
10. Predstavitev Strategije prestrukturiranje premogovnih regij – Deloitte
11. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
12. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
13. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
14. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
15. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
16. Predlog Sklepa o odpisu terjatev Mestne občine Velenje
17. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2019 in iz preteklih let
18. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1383/6, 1385/4,1385/5, 1386/6)
19. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1395/6, 1395/7, 1396/3)
20. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcel 1074/1, 1072/31, 1074/3)
21. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcel 441/8, 440/10, 441/5, 441/10)
22. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1253/2)
23. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 848/21, 848/22)
24. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3479/5)
25. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
26. Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 964 Velenje, 968 Podkraj, 952 Cirkovce, 951 Hrastovec in 975 Vinska Gora
27. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
28. Osnutek Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
29. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine VelenjeZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content