11. seja Sveta Mestne občine Velenje, 12. marec 2024

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Velenje</a
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pripravo Zakona o razvojnem prestrukturiranju SAŠA premogovne regije in Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje
4. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/11)
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 1749/17)
7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 633/6)
8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (po skrajšanem postopku)
9. Osnutek Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru
10. Odpisi terjatev Mestne občine Velenje
11. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor KS Konovo za leto 2022
12. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor KS Vinska Gora za leto 2022
13. Končno poročilo Nadzornega odbora MO Velenje – Nadzor ZD Velenje za leto 2022
14. Poročilo o izvedbi ukrepov Slovenia Green za leto 2023 + priloga 1 + priloga 2
15. Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve za leto 2023 – Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje
16. Poročilo osnovnih šol Mestne občine Velenje za šolsko leto 2022/2023
17. Poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2022
18. Letno poročilo o opravljenem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2022/2023

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content