10. seja Sveta Mestne občine Velenje, 12. maj 2020


1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Informacija o aktivnostih lokalne skupnosti v zvezi z napovedanim množičnim odpuščanjem v Gorenju
4. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada
7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica
8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek
9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda
10. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha
11. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Vrtec Velenje
12. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski
13. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
14. Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
15. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor9
16. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Lekarna Velenje
17. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023
20. Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
21. Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica
22. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019
23. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
24. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine VelenjeZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content