Šaleška dolina – družinam najbolj prijazna destinacija

V osnutku strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022–2027 je bila predstavljena vizija, da bo Šaleška dolina v prihodnosti najbolj prijazna destinacija za družine v Sloveniji. V Velenju smo v zadnjem desetletju storili pomemben korak na področju turizma, saj smo začeli sistemsko vlagati v projekte za razvoj. Ustanovili smo Zavod za turizem Šaleške doline, ki se prioritetno ukvarja z razvojem turizma in trženjem destinacije.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na včerajšnji seji sveta poudaril, da pričakujemo, da bo svoj interes na področju turizma prepoznal in izkazal tudi zasebni sektor. Lokalna skupnost bo pripravila infrastrukturo za razvoj, nadaljnji interes pa mora prepoznati zasebni sektor. Pomemben izziv pa vidimo tudi v izkoriščanju degradiranih površin v turistične namene. Zato si že zdaj prizadevamo, da bodo ključna zemljišča, ki so zdaj v lasti ali uporabi Premogovnika Velenje, v prihodnje namenjena za razvojne projekte, tako na področju gospodarstva kot tudi turizma. Rešitev tega vprašanja v procesu prestrukturiranja se nam zdi ključno.

V Velenju smo v zadnjem obdobju udejanjili velike infrastrukturne projekte, kot so Vista – park z razgledom, celovita prenova Starega Velenja, izgradnja 20 kilometrov kolesarskih povezav, začetek gradnje kolesarske poti proti Dobrni in v kratkem tudi pričetek gradnje kolesarske poti proti Doliču.

Direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec je uvodoma povedala, da je priprava strategije razvoja turizma v tem času zelo pomemben strateški izziv. Priprave dokumenta so se lotili premišljeno. Najprej so analizirali obstoječe stanje, v nadaljevanju pa so objavili on-line anketo, s katero so vabili širšo javnost k vključevanju, podajanju predlogov, razmišljanj in mnenj. Izvedli so več kot dvajset poglobljenih intervjujev s ključnimi deležniki turističnega sektorja v Šaleški dolini, vključno z obema županoma, direktorji javnih zavodov in turističnih podjetij, zainteresiranimi svetniki, poznavalci turizma in drugimi. Izvedli so tudi tri strateške delavnice, javno predstavitev osnutka svetu in strokovnemu svetu zavoda in širši javnosti. Prejeli so več kot sto vprašanj, pobud in predlogov, ki so jih smiselno upoštevali pri pripravi osnutka.

Osnutek strategije je v nadaljevanju predstavila predstavnica izvajalca strategije doc. dr. Ljubica Knežević Cvelbar iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Povedala je, da glede na danosti in ugotovitve ter dejstvo, da med primerljivimi oz. konkurenčnimi destinacijami v Sloveniji ni zaslediti nobene z jasno »družinsko« usmeritvijo, je kot vizija predlagana usmeritev destinacije v razvoj in ponudbo družinskega turizma. V skladu z njo bo Šaleška dolina družinam prijazna dolina, Velenje pa družinam najbolj prijazna destinacija v Sloveniji. V skladu s to vizijo so bili oblikovani glavni vsebinski elementi in usmeritve strategije, ki obsegajo cilje, nosilne in podporne turistične produkte, pobude za izboljšanje konkurenčnosti in naložbene (infrastrukturne) projektne načrte.

Kot nosilni turistični produkti so predlagani trije, in sicer aktivni družinski oddih, festivalski turizem in zdraviliški turizem, kot podporna produkta pa kulturni turizem in gastronomija. Za celovit in uspešen turistični razvoj destinacije kot celote je podanih tudi 20 pobud za izboljšanje konkurenčnosti. Te pobude se nanašajo na štiri področja, in sicer na digitalizacijo (ki zajema procese, mobilnost, promocijo in prodajo produktov, obsega pa štiri iniciative), management (ki je najobsežnejše področje, saj obsega 11 pobud, ki se nanašajo na sodelovanje pri razvoju turističnih produktov, razvoj kadra in kompetenc), promocijo (tri iniciative za razvoj in promocijo nove destinacijske znamke Šaleška dolina) in načrtovanje (Master plani).

Šaleška dolina se je v zadnjih nekaj letih razvijala tudi kot turistična destinacija. Trenutno smo na prelomni točki razvoja, saj se soočamo z družbenimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi. Skupaj z različnimi deležniki želimo soustvariti pametno, zeleno in prijazno mesto za naše prebivalce in obiskovalce, z napredno turistično ponudbo. Šaleška dolina je varna, zelena destinacija, z znaki Green&Safe in Safe Travelers, Velenje pa tudi z znakom Slovenia Green Silver, saj že sicer odlično skrbimo za varnost in zdravje gostov.

Strategijo, ki je oblikovana na temeljih trajnosti, konkretnih iniciativah in postavlja merljive rezultate, pripravlja Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju z Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj, deležniki v turizmu in v intenzivnem sodelovanju s sodelavci Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF). Na včerajšnji seji sveta so svetnice in svetniki sprejeli Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022–2027. Predlog strategije bo predstavljen na februarski seji Sveta Mestne občine Velenje.
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content