S predstavniki društev, zvez in organizacij, ki delajo za invalide, do še bolj prijaznega Velenja

Ob mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, smo v Galeriji Velenje pripravili delovno srečanje s predstavniki invalidskih organizacij. S predstavniki več kot 20 društev, zvez društev invalidov in organizacij, ki skrbijo za invalide in osebe s posebnimi potrebami, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci razpravljal o različnih ovirah, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju in o morebitnih izboljšavah, na katere nas zaradi svojih oviranosti lahko opozorijo.

V Mestni občini Velenje, ki je že skoraj 20 let invalidom prijazno mesto (od leta 2004), načrtno razvijamo, spodbujamo in realiziramo dejavnosti ter ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kakovosti življenja invalidov in njihovih družin, ustvarjamo možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka oz. slehernega občana. Delovno srečanje smo zaključili z nekaj samostojnimi sklepi za infrastrukturne izboljšave in ukrepe za senzorno ovirane.

Župan Peter Dermol je uvodoma pozdravil dobro sodelovanje z občani, društvi in institucijami, ki so aktivne na področju invalidov in oseb s posebnimi potrebami. »Naš cilj je, da odgovarjamo na potrebe ranljivih skupin in da poskušamo razmik zaradi posebnih potreb čim bolj zmanjšati, tako z ustreznimi infrastrukturnimi rešitvami kot tudi s programskimi vsebinami.« Vsako leto v sklopu občinskega praznika ter mednarodnega dneva starejših v Velenju pripravimo sprejem za starejše Velenjčane in Velenjčane z različnimi oviranostmi.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Marko Pritržnik je povedal, da so tovrstna srečanja za delovanje lokalne skupnosti izjemnega pomena. Ponosni smo, da je Velenje invalidom prijazno mesto. Z dobro energijo želimo nadaljevati ter z društvi sodelovati pri soustvarjanju invalidom še bolj prijaznega mesta. »Zavedamo se, da našim občanom, ki imajo določene oviranosti, lahko marsikaj v mestu življenje oteži, zato si res želimo slišati mnenje in izkušnje ter pomagati, kjer lahko.«

Predstavniki društev so pohvalili aktivnosti lokalne skupnosti ter predlagali tudi nekatere izboljšave. Predlagana je bila ureditev klančnine na balinišču, izpostavljena večja skrb nad dostopnostjo in urejenostjo javnih stranišč ter potreba po kombiju z rampo, ki bi omogočal posebne prevoze osebam na invalidskih vozičkih, poiskali bomo projektne rešitve za ureditev dvigala na strelišče, pogledali možnosti različnih stalnih oblik financiranja društev, v sklopu prestrukturiranja ne bomo pozabili na invalide Premogovnika Velenje, spodbujali dostopnost gradiva za t. i. lahko branje (Knjižnica Velenje že ima oddelek za otroke s posebnimi potrebami), promocijske videe za družbena omrežja, ki jih objavlja MOV, bomo podnaslovili.

Tudi sicer v Mestni občini Velenje izvajamo številne aktivnosti za izboljšanje življenja invalidov na vseh področjih. Na Velenjski plaži je na razpolago invalidski voziček za kopanje, ki je namenjen uporabnikom invalidskih vozičkov, lahko pa ga uporablja tudi vsak, ki ima težave, da pride sam do vode. Prav tako bomo na plaži uredili opremo za razvoj disciplin, ki so vključene v paraolimpijske športe ter omogočali dostop v vodo za gibalno in senzorno ovirane. Obstoječa ureditev ne omogoča gibanja z invalidskimi vozički. Pri dopolnitvi in spremembah obstoječih prostorskih aktov ter pri izdelavi novih prostorskih aktov vedno posebno skrb namenjamo invalidom. Predvsem pri prostorskih rešitvah in odstranitvi ovir za invalide. Skrbimo za odpravljanje ovir tako na javnih cestah in ulicah v mestu, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov v lokalni skupnosti, in tako omogočamo boljši in bolj varen dostop za invalide in kolesarje ter tudi druge udeležence v prometu.

Ob tej priložnosti smo predstavnikom društev predstavili tudi osnutek brošure Velenje, občina po meri invalidov, ki jo bomo s predlogi različnih organizacij še dopolnili. V njej bomo predstavili, kakšne oblike pomoči za invalide ponujamo, katere projekte za invalide izvajajo društva in zavodi, kje dobiti topel obrok, kakšne so oblike brezplačnih prevozov, dostopi do javnih stranišč za invalide, posebne ugodnosti, kaj invalidom omogoča država, društva s področja zdravstva in sociale, kontakti za pogovor, če potrebujejo pomoč itd.

Tudi v prihodnje si želimo odprtega dialoga, zato smo se dogovorili, da bomo tovrstna vsebinska srečanja organizirali najmanj enkrat letno.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content