S predsednikom vlade tudi o izzivih zelene preobrazbe

Predsednik vlade dr. Robert Golob z ministrsko ekipo je na Brdu pri Kranju gostil župane slovenskih občin. Udeleženci srečanja so razpravljali o aktualnih zadevah. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki je kot predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, zastopal tudi interese vseh mestnih občin, je izpostavil potrebo po tesnejšem sodelovanju z vlado, optimizaciji postopkov pri prijavi in izvajanju projektov za črpanje evropskih sredstev ter ponovno podal apel za pomoč pri dodatnih spodbudah za zeleno preobrazbo Šaleške doline.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je glede zelene preobrazbe Šaleške doline povedal: “Gre za zelo obsežen projekt, saj bo potrebno aktivno sodelovanje občank in občanov. Ker se zavedamo, da bo brez dodatnih spodbud težko motivirati ljudi, apeliramo na vlado, da poskuša znotraj zelene preobrazbe poiskati nov model pomoči.” Zavedamo se, da bomo morali s toplotno energijo ravnati bolj premišljeno. Energetske sanacije objektov so nujne, zato si prizadevamo za večjo dostopnost sredstev za sofinanciranje iz različnih skladov.

Kot drugi sodelujoči župani je tudi Peter Dermol izpostavil, da so se občinam izdatki za tekočo porabo povečali, zato za te dodatne stroške letošnja povprečnina ne zadostuje.  “V Velenju imamo v zadnjem letu 4,5 milijona dodatnih obveznosti, ki jih moramo pokrivati iz lastnih sredstev.” Predsednik vlade dr. Robert Golob je župane seznanil, da letos dviga povprečnine ne bo, bodo pa tistim občinam, ki bodo izkazale dodatne obveznosti, kompenzirali določene stroške. Za naslednje leto se bodo o višini povprečnine pogajali pri pripravi proračuna. Podrobnosti je pojasnila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki pravi, da v prihodnje nameravajo najti sistemsko rešitev, da bi občinam pravično pokrivali stroške, ki jim nastajajo.

Župan Peter Dermol je izpostavil tudi razpršenost področja urbanega razvoja med ministrstvi, saj bi bilo lažje, če bi ga pokrivalo eno ministrstvo oz. eden izmed direktoratov, ki bi imel celoten pregled nad zahtevnim področjem. V Šaleški dolini imamo v sklopu prestrukturiranja premogovne regije kar 6 posredniških organov, kar otežuje komunikacijo. Programe, vsebino in finančno konstrukcijo projektov je potrebno predstavljati 6 različnim deležnikom, ki imajo vsak svoja pravila. Prav zaradi tega bi bilo potrebno poiskati optimalne možnosti, da bi eno ministrstvo bilo zadolženo za vse projekte, kar bi lokalnim skupnostim zelo olajšalo delo.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je župane seznanil, da je vlada odpravila vse ovire za začetek črpanja 3,26 milijarde evrov iz nove finančne perspektive. Uredbo, ki so jo februarja sprejeli na vladi, so oplemenitili z veliko poenostavitvami, tako da se bodo ta sredstva hitreje vrnila v občinske proračune.

Ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra smo seznanili z najbolj perečimi področji, kjer pričakujemo pomoč države. Največji poudarek je župan Peter Dermol namenil trajnostni prenovi stavb, saj se zavedamo, da je to ključni korak k okolju prijaznejši prihodnosti. Minister je predstavil kar nekaj razpisov za sofinanciranje, ki se pripravljajo in bodo predvidoma objavljeni še letos. Med drugim bo za ozaveščanje ranljivih skupin in spodbujanje projektov za trajnostno prenovo stavb ministrstvo namenilo 8 milijonov evrov. S tem želijo prispevati k izboljšanju kakovosti bivanja za vse državljane.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content