S pravilnim ravnanjem z odpadki lahko vplivamo na znižanje cene storitev

Izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki družba Simbio, d. o. o., bo s 1. majem preoblikoval cene obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023, ki se od leta 2016 niso spremenile. Razlogi za povišanje so v višjih stroških obdelave odpadkov zaradi višjih cen električne energije, stroškov dela, termične obdelave odpadkov in inflacije. Pri obračunu na položnici se bodo upoštevale količine, ki se v Regijski center za ravnanje z odpadki Celje (CERO) oddajo v obdelavo. Po obdelavi se odloži le 17,6 % prevzetih odpadkov. Za naše občanke in občane bo to na položnici pomenil dvig za 4,5 % (skupaj z DDV). Zato je zelo pomembno skrbno ravnanje z odpadki. V Celje namreč oddajamo bio odpadke in ostale odpadke, torej lahko ob pravilnem ločevanju drugih odpadkov na količine le-teh bistveno vplivamo. Prevoz ima namreč na ceno velik vpliv. Dvig cen so potrdili svetnice in svetniki na marčevski seji Sveta Mestne občine Velenje.

V Mestni občini Velenje odpadke zbira koncesionar podjetje PUP- Saubermacher, d. o. o. Mešane komunalne, biološke in kosovne odpadke pa oddaja v obdelavo koncesionarju družbi Simbio, d. o. o., ki upravlja tudi z CERO-om, katerega sofinancer je tudi Mestna občina Velenje. Na področju ravnanja odpadkov ostaja osnovni cilj zmanjšanje količine odpadkov in povečanje deleža tistih komunalnih odpadkov, ki jih lahko ponovno predelamo ali uporabimo.

S podjetjem PUP Saubermacher, koncesionarjem za ravnanje z odpadki, pa smo pristopili k projektu zagotavljanja enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov iz podzemnih zbiralnic. Število motečih posod se bo bistveno zmanjšalo, zmanjšalo se bo tudi število zbiralnic, t. i. ekoloških otokov, in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti. Te dni zaključujemo tudi z deli na podzemni zbiralnici v Mestni četrti Levi breg – zahod (ob Šaleški cesti), ki bo namenjena odpadkom za več kot 200 gospodinjstev in več kot 40 pravnih oseb. S podzemnico bomo nadomestili 99 zabojnikov.

Pup Saubermacher redno izvaja akcije zbiranja nevarnih odpadkov, kosovnih odpadkov. V ta namen so izdali spletno brošuro Pravilno ravnanje z odpadki oz. surovinami: http://www.pup-saubermacher.si/images/Brosure/PUP_Saubermacher_brosura_2023.pdf in letak akcij, ki ga posredujejo vsem gospodinjstvom (predvidoma v mescu marcu):
http://www.pup-saubermacher.si/images/URNIKI/Urnik_2023_Saleska_dolina.pdf. V sodelovanju s shemo ZEOS so lansko leto v Zbirnem centru Velenje vzpostavili kotiček za še delujoče električne aparate. Sodelujejo tudi s Šolskim centrom Velenje pri izmenjavi in zbiranju oblačil, ki poteka vsako leto v mesecu maju (letos 5.5.).

Želimo si, da bi z različnimi aktivnostmi in z zadostnimi informacijami o pravilnem ločevanju odpadkov ter preprečevanju odpadkov zmanjšali količine nastajajočih odpadkov za bolj zeleno prihodnost. Pri tem je zelo pomembno, da se zavedamo, da svoje odpadke začnemo tvoriti že ob nakupu stvari v trgovini, zato je pred morebitnim nakupom skrben premislek, če nekaj res potrebujemo. Želimo si tudi bolj obsežnega delovanja Centra ponovne uporab, ki bi ga uporabljalo čim več občanov.

Vsem tem temam bomo še večjo pozornost dajali sedaj, ko bo Mestna občine Velenje nosilec naziva EU zeleni list 2024, hkrati pa smo bili izbrani tudi v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content