Prijavite se za štipendijo za aktivno delovanje v občini

Mladinski center Velenje je objavil javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2023/24. Letne štipendije bodo dodeljene dodiplomskim ali podiplomskim študentom za obdobje od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2024, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev. Skupna višina razpisanih sredstev je 5.400 evrov, višina štipendije pa znaša 90 evrov na mesec. Razpis je dostopen na spletnih straneh Mladinskega centra Velenje in občinski spletni strani (https://www.mc-velenje.si in https://www.velenje.si/za-obcane/javne-objave-in-razpisi/). Štipendije za aktivno delovanje izvajamo od študijskega leta 2019/2020 dalje. Vsako leto do sedaj smo financirali štipendije za 5 štipendistov na leto, to je skupaj 20 štipendistov.

Na podlagi Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje se lahko na javni razpis prijavijo študenti, ki: imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije; niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu; so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani; hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri sodelavki Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Katji Remic Novak (e-naslov: katja.remic-novak@velenje.si, telefonska številk 03 8961 722).
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi dokazili, s pripisom NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS –ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024«, vložijo na naslednji način: priporočeno po pošti na naslov Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje ali po elektronski pošti na naslov info@mc-velenje.si.

Sicer Mestna občina Velenje sofinancira tudi štipendije dijakom in študentom za deficitarne poklice. Letos je poziv že zaključen, število štipendij še ni znano, lani pa smo sofinancirali 13 takšnih štipendij.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content