Preventivni programi ob svetovnem dnevu boja proti odvisnosti

Danes je svetovni dan boja proti odvisnosti in v Mestni občini Velenje se zavedamo, da je potrebno tudi na tem področju aktivno delovati in odvisnosti preprečevati oz. pomagati pri njihovem premagovanju. V času koronavirusa so stiske ljudi zagotovo še večje, ljudje so osamljeni, mnogi čutijo posledice epidemije in prehitro se lahko zgodi, da takšne osebe zapadejo v različne odvisnosti. Ker smo v Velenju znani po tem, da radi pomagamo, tudi tokrat pozivamo vse, da se – morda v tem mesecu še bolj – ozrejo okrog sebe in pomagajo, če lahko. V okviru Mestne občine Velenje deluje Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami – LAS, ki celo leto z različnimi aktivnostmi in izobraževanji usposablja, ozavešča in pomaga na tem področju.

Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami – LAS aktivno izvaja preventivne programe za predšolske otroke in starše skozi družinsko rekreacijo v Vrtcu Velenje, ter preko MZPM Velenje z brezplačnimi srečanji Šole za starše in jih tako seznanja z različnimi temami o premagovanju razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. Izvajajo tudi program Treningi starševstva – Neverjetna leta, ki se že četrto leto uspešno izvaja v Vrtcu Velenje. Od začetka leta 2020 se ta program po novem izvaja pod okriljem Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Velenje kot brezplačna storitev, financirana s strani ZZZS. Zdravstveni dom Velenje je kot partner vključen tudi v projekt Neverjetna leta pod okriljem Ministrstva RS za zdravje. Poleg Ljubljane je Velenje edino mesto, v katerem se izvajata tako program za starše kot program za učitelje, pri čemer je bila podpora Mestne občine Velenje ključni dejavnik za izvedbo programov. Treningi starševstva – Neverjetna leta so program, namenjen staršem otrok, starih od tri do osem let, ki se jim ob vzgoji porajajo vprašanja oz. dileme ali jih skrbijo otrokove vedenjske težave. Treningi s krepitvijo odnosov med otroki in starši, zmanjševanju vedenjskih težav otrok, vzpodbujanju učnih sposobnosti, ter obvladovanju čustvenih in socialnih veščin, pripomorejo k izboljšanju duševnega zdravja družin. Prav tako je program prilagojen tudi za učitelje, ki jim pomaga, še posebno v odnosu z otroki z učnimi težavami in motnjami pozornosti, pri izvajanju pedagoških vsebin. V teh časih, ko smo priča naraščanju duševnih stisk otrok in staršev, so ti programi še kako dobrodošli.

Kljub številnim omejitvam zaradi covida, je Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami – LAS v okviru prireditve Velenje se predstavi ob občinskem prazniku v mesecu septembru organiziral tradicionalni Tek očkov. Udeležba je bila kljub omejitvam zelo velika. Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami – LAS je finančno podprla tudi delo v terapevtski skupini zdravljenih alkoholikov Breza v Velenju. Spodbujajo tudi delovanje Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko Šent-a (Slovenskega združenja za duševno zdravje), podpirajo Društvo »Projekt Človek« na CSD Velenje, ter projekt »eMCe plac ozavešča«, ki širi osveščanje o negativnih učinkih drog med mladimi.

Tudi v prihodnje bodo v Medobčinski lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti z drogami – LAS spremljali razmere na terenu in se poskušali odzivati potrebam ciljnih skupin, jih informirati, osveščati, ter jim v okviru finančnih zmožnosti zagotavljati ustrezne preventivne programe.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content