Preobrazbo Šaleške doline moramo financirati tudi iz Podnebnega sklada

Generacijski forum z občani je prinesel prve odgovore na izjemno pomembno vprašanje prihodnosti Šaleške doline – kako priti do prihrankov toplotne energije. Zavedamo se, da bomo morali s toplotno energijo ravnati bolj premišljeno. Energetske sanacije objektov so nujne, zato si prizadevamo za večjo dostopnost sredstev za sofinanciranje iz različnih skladov. Največji izziv, ki je pred nami, je doseči komunikacijo in sodelovanje vseh – občanov, občine, države in Evropske unije. Občani potrebujejo več informacij o tem, kako se obnove lotiti in kateri ukrepi so zanje najprimernejši, zato smo za brezplačne nasvete vzpostavili Energetsko pisarno.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je podal apel, da država pripravi dodatne finančne spodbude za energetske sanacije, tako za lastnike nepremičnin kot za lokalno skupnost ter da se za prebivalce Šaleške doline namenijo dodatna sredstva za preobrazbo iz Podnebnega sklada.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je uvodoma povedal: »Pred tremi leti smo začeli z generacijskimi forumi, ki so se izkazali za primer dobre prakse za izmenjavo mnenj in pogledov z občani. Danes bomo spregovorili o zelo obsežnem projektu in procesu, za katerega se zavedamo, da potrebujemo podporo in široko sodelovanje. Cilj preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja je, da imamo po končani tranziciji zelene, obnovljive alternativne vire toplotne oskrbe, da imamo prenovljen daljinski sistem z minimalnimi izgubami in da so vse stavbe na območju občine energetsko sanirane. Samo to je recept za ekonomsko vzdržen sistem za vse uporabnike in hkrati pot do novega, zelenega vira za toplotno oskrbo Šaleške doline.«

Na forumu so sogovorniki predstavili potek preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, možne ukrepe za zmanjšanje odjema energije in za bolj racionalno porabo toplotne energije v naših stanovanjih, subvencije pri energetski sanaciji vseh stavb, spodbude upravnikov in občinske uprave. Uspešnost preobrazbe in prehod na nove vire bo odraz povezovanja med etažnimi lastniki, upravniki in skladi, ki bodo predstavljali vir financiranja investicij energetskih sanacij večstanovanjskih stavb in individualnih hiš. V Mestni občini Velenje smo že pripravili Akcijski načrt preobrazbe do leta 2030, zagotovili 18 milijonov EU sredstev za obnovo cevovodov in podpostaj, sanirali 3 stanovanjske občinske bloke, postopoma saniramo javne objekte, sodelujemo z upravniki in izvajalci delitev toplote.

Podporo projektu je izrekel tudi direktor Urada za spodbujanje zelenega prehoda z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Klemen Košir: »Zavedamo se, da bo za občane potrebno olajšati dostop do sredstev, poenostaviti in pospešiti postopke, urediti bolj privlačne spodbude, ki bodo dodatna motivacija za energetsko prenovo stavb.«

Župan Peter Dermol je izpostavil, da imamo v zadnjem obdobju na ministrstvu primerne sogovornike: »V Šaleški dolini si zaslužimo, da se sredstva, ki se stekajo v podnebni sklad, končno začnejo vračati nazaj v obliki subvencij, saj si želimo zanesljiv finančni vir, ki bi nam omogočil lažji prehod. Če ne bo dodatne spodbude, se bojim, da ne bomo uspešni.« Župan je pozval direktorja Urada za spodbujanje zelenega prehoda, da preda naš poziv predsedniku vlade dr. Robertu Golobu in pristojnemu ministru mag. Bojanu Kumru, da res poskušajo najti dodatni in zanesljiv vir sredstev, ki bo zagotavljal spodbude za uspešno energetsko sanacijo.

V okviru preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja želimo najprej vzpodbuditi občane, da pristopijo k energetskim sanacijam svojih nepremičnin; apeliramo na Vlado RS, da zagotovi poseben fond sredstev za energetske sanacije; do konca leta 2023 pripraviti program sanacij vseh zgradb v občini (javnih in zasebnih); iščemo rešitve za financiranje priprave dokumentacij iz sredstev Evropske investicijske banke; v naslednjih petih letih želimo zmanjšati izgube in porabo toplotne energije za vsaj 30 % in preiti na nizkotemperaturni režim; optimizirati sistem, ki bo zagotovil stabilen in cenovno ugoden vir tudi v prihodnje, saj bi do leta 2030 v celoti izstopili iz premoga in prešli na zelene vire energije.

V teku razprave se je pokazalo, da občani potrebujejo več informacij in konkretne napotke glede energetske prenove svojih domov, zmanjšanja porabe in stroškov energije ter glede možnosti pridobitve subvencij za energetske prenove, zato smo že pred časom vzpostavili Energetsko pisarno. Za občane brezplačni nasveti so na voljo v pisarni, ki deluje na naslovu Šaleška cesta 18d (poleg poslovnih prostorov Habita). Osebno svetovanje poteka vsak ponedeljek od 9. do 13. ure in vsako sredo od 13. do 17. ure. Občanke in občani lahko svetovalce kontaktirajo tudi po elektronski pošti (energetska.pisarna@velenje.si) ali po telefonu (070 91 60 77). V naslednjih tednih bodo vsi občani prejeli letak, na katerem bomo predstavili, kako se obnove lotiti in kateri ukrepi so zanje najprimernejši. Prav tako bomo praznično publikacijo Pozdravljena, prihodnost namenili preobrazbi in energetskim sanacijam.

Na forumu so sodelovali: prek video povezave minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, direktor Urada za spodbujanje zelenega prehoda z Ministrstva za okolje podnebje in energijo Klemen Košir in predstavnik Fakultete za strojništvo prof. dr. Andrej Kitanovski. V sklopu okrogle mize so razpravljali tehnični direktor Komunalnega podjetja Velenje Janez Ramšak, direktor zavoda KSSENA Boštjan Krajnc, predstavnica upravnikov iz podjetja Habit Jožica Borovnik, predstavnik Ekosklada Robert Špegel, vodja Energetske pisarne Mestne občine Velenje Adnan Ajšič in direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori.

Posnetek Generacijskega foruma z občani – Skupaj do prihrankov toplotne energije je na voljo na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=L3a7LtutXxw.

Po zaprtju Premogovnika Velenje se bo Šaleška dolina še vedno morala ogrevati, le da glavni energent ne bo več premog. Zato Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj ter Komunalno podjetje Velenje že letos načrtujejo oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravični prehod, kjer je Preobrazba obstoječega sistema daljinskega ogrevanja opredeljena kot strateški projekt regije. V Mestni občini Velenje se zavedamo, da je skrbno načrtovanje preobrazbe daljinskega ogrevanja in procesov sanacije stanovanjskih objektov izjemnega pomena, saj lahko le tako zmanjšamo porabo energije. Prehod na nove vire ogrevanja ne bo uspešen brez aktivnega sodelovanja in ukrepov občanov na svojih domovih.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content