Preobrazba daljinskega ogrevanja za zanesljivo in ekonomsko vzdržno energijo

Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje so se seznanili z osnutkom Akcijskega načrta preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki predstavlja fazno pot za zamenjavo obstoječega vira toplotne energije (iz Termoelektrarne Šoštanj) z razpršenimi in zelenimi viri. Načrt, ki predvideva dva scenarija – popolno neodvisnost od Termoelektrarne Šoštanj ali poleg lastnih vključevanj tudi morebitnih bodočih obnovljivih proizvodnih virov v Termoelektrarni Šoštanj – bo podlaga za pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev. Končni cilj preobrazbe je zanesljiva oskrba s toploto iz obnovljivih virov energije, zmanjšanje toplogrednih plinov, varen, stabilen in neodvisen vir energije za trajnostno oskrbo ter primerljive cene ogrevanja za prebivalce Šaleške doline.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je poudaril: »Veliko je idej, zagotavljati pa moramo zanesljivo in ekonomsko vzdržno energijo za naše uporabnike. Želimo biti dobro pripravljeni, zato je tudi akcijski načrt preobrazbe takšen, da stremi k doseganju treh temeljnih ciljev: prehod na zelene vire, optimizacija daljinskega sistema z zmanjševanjem izgub toplotnega omrežja (zniževanje temperaturnega režima) in aktivno spodbujanje lastnikov stavb za energetske sanacije objektov ob hkratni varčni uporabi toplotne energije končnih uporabnikov. Prizadevali si bomo, da se bosta do dokumenta opredelili tudi Vlada Republike Slovenije in Evropska komisija, saj bodo stališča in usmeritve vlade in komisije podlaga za pridobivanje evropskih in državnih sredstev, ki so pogoj za prenovo sistema. Septembra bomo v Velenju pripravili tudi mednarodno konferenco na temo učinkovitih prenov sistemov daljinskega ogrevanja, kjer pričakujemo poglobljeno razpravo in jasne usmeritve.«

V akcijskem načrtu so za območje Mestne občine Velenje predvideni naslednje viri: lesna biomasa – soproizvodnja toplote in električne energije, solarne toplarne, toplotne črpalke voda-voda z izkoriščanjem potenciala Velenjskega jezera in postavitev visokonapetostnega elektrodnega kotla ter hranilnika toplote na novi energetski lokaciji na Preloški cesti v Velenju, poleg obstoječe deponije premoga. Kot potencialno primerna nova energetska lokacija je območje vzhodno za podjetjem Esotech, kjer je možnost postavitve sončnih elektrarn, sončnih toplarn, toplotne črpalke, pomembna prednost pa je tudi bližina železniškega tira.

Direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja je povedal, da želimo z zniževanjem izgub in temperaturnega režima ter z obnovami toplotnih postaj začeti takoj. »Projekti so pripravljeni, časovnica izvedbe pa je odvisna od uspešnosti pridobivanja nepovratnih sredstev. Evropska komisija spodbuja ohranjanje daljinskih omrežij s proizvodnjo toplote z obnovljivimi viri energije. Večinski delež energije bi po prenovi zagotovila lesna biomasa, in sicer 60-70 %. Izzivov bo veliko, a verjamemo, da bomo skupaj s partnerji uspeli ta izziv preseči.« Izpostavil je tudi primer bloka, npr. petorčka, po energetski sanaciji, ki je dosegel 25 % privarčevane moči. Po izračunih naj bi večstanovanjska stavba po energetski sanaciji privarčevala 10-20 % toplotne energije, kar pomeni, da morajo k racionalnejši porabi prispevajo tudi lastniki stavb.

Svetniki so se seznanili z osnutkom akcijskega načrta, ki so ga pripravili v konzorciju strokovnih partnerjev ELES, Esotech, Kolektor Setup, Komunalno podjetje Velenje in Zavod KSSENA. Načrt, ki je zastavljen fazno in omogoča prilagajanje spremembam, usmeritvam in trendom, sta predstavila direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja in tehnični direktor Komunalnega podjetja Velenje Janez Ramšak.

Morebitne novelacije dokumenta bodo tudi v prihodnje sprejete v soglasju s Svetom Mestne občine Velenje.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content