Predstavitev strokovnih podlag in izhodišč za OPPN med pošto in Pako

Mestna občina Velenje namerava skladno z določili Občinskega prostorskega načrta izdelati in sprejeti Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje VE1/120 v Velenju (območje med pošto in Pako). V ta namen je bil v letu 2021 izveden javni natečaj za iskanje najustreznejše urbanistično arhitekturne rešitve za obravnavano območje. Na podlagi prvo nagrajene rešitve so bile izdelane strokovne podlage ter izhodišča za izdelavo OPPN za nepozidano območje med pošto in Pako.

Predstavitev bo v sredo, 15. junija, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občina Velenje, (Titov trg 1). Vabljeni predstavniki Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod, stanovalci tega območja mediji in vsa zainteresirana javnost.

Območje zelenice za pošto ob Paki je največje nezazidano stavbno zemljišče v središču Velenja, zato je izgradnja večnamenskega stanovanjskega kompleksa prioriteta pri reševanju stanovanjske problematike v mestu. Stanovanja bodo skladna z usmeritvami EU trajnostna in ekološka gradnja. Z razpisom smo pridobili kvalitetne in strokovno utemeljene predloge, ki bodo zagotavljale kakovost bivanja in preživljanje prostega časa. Nagrajena rešitev je bila uporabljena kot osnova za pripravo obveznih urbanističnih izhodišč za izdelavo novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje. Predlagani koncept urbanega parka ohranja kvaliteten odprt prostor, ga nadgradi ter vzpostavlja novo medgeneracijsko območje s stanovanjskimi in socialnimi vsebinami. Pod optimalnimi pogoji bi lahko bil stanovanjski kompleks zgrajen do leta 2027.

Prijazno vabljeni!
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content