Povezovanje gospodarstva z lokalnim okoljem pomembno za prenovo mesta

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je ob občinskem prazniku s sprejemom zahvalil predstavnikom večjih gospodarskih družb, podjetnikom in novim investitorjem za doprinos k razvoju mesta ter ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest. Sodelovanje med različnimi deležniki si želimo v lokalni skupnosti še okrepiti, zato smo pripravili okroglo mizo, na kateri smo izpostavili sinergije med gospodarstvom in športom. V lokalni skupnosti smo vedno pripravljeni na dialog, prisluhniti težavam, predlogom, saj verjamemo, da lahko skupaj najdemo marsikatero rešitev. Podporo in spodbude namenjamo tako novim investitorjem kot domačim podjetjem.

»Naša dolina je s številnimi delovnimi mesti in izjemnimi razvojnimi produkti pustila globok industrijski pečat. To je bogata dediščina, na katero smo izjemno ponosni. Danes je pred nami preobrazba tako gospodarstva kot celotne družbe,« je povedal župan Peter Dermol in poudaril, da v Šaleški dolini v prihodnjih štirih letih pričakujemo več kot 200 milijonov evrov naložb na področju gospodarstva, javne infrastrukture. To bo tudi eden izmed razlogov, da se bo dodana vrednost v našem okolju še zvišala. Samo v Upravi Mestne občine Velenje bomo v naložbe v naslednjih štirih letih vložili 70 milijonov evrov.

»Če kdaj, potem je danes pomembno, da se povezujemo, tako gospodarstvo kot kultura, šport, izobraževanje, saj težko gradimo novo mesto eden brez drugega in brez širše podpore. Pred nami je zahtevno in pomembno obdobje, ki je vezano na prenovo mesta. S projekti v sklopu preobrazbe moramo ustvariti nove priložnosti za mlade, da se bodo ti vračali v naše mesto in si tu ustvarili družino.«

Generalni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport dr. Mitja Blaganje je povedal, da ima Mestna občina Velenje status dobro razvijajoče se občine. »Velenje je izjemno progresivna občina na področju storitev, ki jih nudi za svoje občanke in občane. Zelo pohvalna je tudi podpora lokalne skupnosti na področju storitev in ustvarjanja dobrega okolja za podjetnike, ponudnike turističnih nastanitev in nenazadnje športnice in športnike. Ministrstvo je pred kratkim v vaši občini podprlo sofinanciranje kar dveh projektov – Urbani park in vlaganje v infrastrukturo na območju Velenjskega jezera – ki bosta imela pomemben vpliv na kakovost bivanja.«

V okviru okrogle mize na temo iskanja sinergij med gospodarstvom in športom, ki jo je povezoval Tomaž Hudomalj, so sodelovali dve dobitnici olimpijskih medalj Petra Majdič in Gloria Kotnik ter nekdanji športnik, športni funkcionar, danes pa direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj. Šport je tekma, premagovanje mej človeških zmogljivosti, neskončna želja po napredku. Podobno je tudi v poslu, kjer obstaja boj za tržni delež, tekma za stranke, treba je biti vedno boljši kot konkurenca. Na obeh področjih pa so za uspeh še kako pomembne disciplina, motivacija in strast, ki posameznika ženejo k doseganju vedno višjih ciljev. Vsi sogovorniki so poudarili dobre strani športa, saj jim je šport dal zlate izkušnje za življenje, nadaljnje delo. Strinjali so se, da so športniki najboljši kader v podjetjih, ker poznajo strast, so motivirani, imajo delovne navade in znajo opazovati konkurenco.

V Velenju imamo jasne cilje, in sicer do leta 2027 soustvariti 1.000 novih delovnih mest, zgraditi 400 novih stanovanj, industrijsko-tehnološki park ter center prihodnosti, širiti poslovne cone (Stara vas, Pesje); izjemno priložnost za razvoj in tehnološki preboj lokalnega gospodarstva pa predstavlja tudi zelena preobrazba sistema daljinskega ogrevanja.

Trenutno imamo v Mestni občini Velenje 16.163 delovnih mest (vir: SURS, povprečje za leto 2022). Na delo v našo občino namreč prihajajo kar 6.203 osebe iz drugih občin oz. na skoraj vsako drugo delovno mesto v Velenju se vozi delavec iz sosednjih občin, največ iz Šoštanja, Žalca, Mislinje, Šmartnega ob Paki, Celja, Slovenj Gradca, Polzele, Mozirja, Braslovč, Dobrne; iz Ljubljane okoli 150 oseb. Velenjčanov, ki delajo v Velenju, je 8.460. Po podatkih AJPES-a je v Mestni občini Velenje registriranih 2.108 gospodarskih subjektov, od tega je 793 gospodarskih družb in 1.312 samostojnih podjetnikov posameznikov ter 3 zadruge. Veseli nas, da je stopnja registrirane brezposelnosti 5,7 % (junij 2023), kar je manj kot leta 2020 (10 %). Velike gospodarske družbe zaposlujejo kar 80 % vseh zaposlenih v občini, preostali zaposleni so razpršeni po drugih dejavnostih. V sklopu prestrukturiranja bomo z novimi projekti ustvarili več delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Županov sprejem za predstavnike gospodarstva in podjetništva, na katerem je nastopila tudi Maša Golob na električni violini, smo pripravili v prostorih SAŠA inkubatorja.

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content