Povečali smo vrednost projektov vzdrževanje objektov Vrtca Velenje in Urbanega parka

Svet Mestne občine Velenje je na majski seji potrdil povečanje vrednosti dveh projektov v načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022–2025, in sicer vzdrževanje objektov Vrtca Velenje in Urbani park. Vrednost obeh projektov je večja zaradi povišanja cen materialov in dela na trgu. Povečanje vrednosti obeh projektov ne prinaša dodatnih obveznosti za proračun, saj bomo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami znotraj proračuna.

Za projekt Vzdrževanje objektov za Vrtec Velenje se vrednost projekta poveča za 350 tisoč evrov in skupna vrednost tako sedaj znaša 650 tisoč evrov, saj je bila PZI dokumentacija za celovito prenovo kuhinje izdelana v letu 2020, od takrat pa so se cene dvignile in posledično bo tudi za izvedbo projekta potrebno več sredstev. V okviru projekta bomo prenovili kuhinjo v enoti Lučka, kjer je sedaj oprema zelo dotrajana, hkrati pa se število otrok v Vrtcu Velenje povečuje, in ker v tej kuhinji pripravljajo obroke za polovico vrtčevskih otrok, je obnova nujno potrebna. Po prenovi kuhinje bomo lahko tu pripravljali skoraj 200 obrokov več. Sredstva na postavki Vzdrževanje objektov za vrtec Velenje, so namenjena tudi rednemu vzdrževanju vseh objektov Vrtca Velenje v letu 2022 in se za ta namen tudi redno porabljajo.

Prav tako se zaradi povišanja stroškov materialov in dela za 500 tisoč evrov poveča vrednost projekta Urbani park. Vrednost projekta bo tako znašala 2 milijona evrov. Zaradi povečanja vrednosti projekta, ga bomo izvedli v štirih fazah. V letu 2022 bomo izvedli izgradnjo skate parka, dveh košarkarskih igrišč in servisnega objekta. Zaradi kasnejše izvedbe izgradnje balvanske dvorane moramo zgraditi podporni zid, ki bo moral temeljiti na pilotih, kar pa v tej fazi projekta, predstavlja dodatne stroške. Pred izgradnjo skate parka, moramo zgraditi tudi zadrževalnike vode za naslednje faze, saj so locirani pod skate parkom. Urediti je potrebno še pločnik za pešce iz garažne hiše, kjer bodo parkirišča za obiskovalce Urbanega parka, klančino za invalide ter ekološki otok.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content