Poslovno cono Stara vas si je ogledal član vodstva švedske Skupine Nibe

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na delovnem sestanku sprejel direktorja švedske družbe Nibe Climate Solution in člana vodstva Skupine Nibe Klasa Dahlberga, ki je na evropskem trgu eden ključnih proizvajalcev toplotnih črpalk ter ostalih produktov obnovljivih virov energije in grelnikov vode ter lastnik družbe Tiki HVAC, d. o. o., s katerim smo maja podpisali pogodbo za prodajo zemljišča v izmeri 4.705 m² v Poslovni coni Stara vas. Župan Peter Dermol se je gostom zahvalil za obisk in odločitev, da so pripravljeni v Velenju iskati nove poslovne priložnosti. Na področju gospodarstva imamo tri ključne cilje – podpiramo obstoječa podjetja in privabljamo investitorje, ki bodo omogočili dodatne, nove priložnosti za naslednje generacije ter diverzifikacijo gospodarstva, tako sektorsko kot po velikosti podjetij. V Velenju smo s 1. fazo prestrukturiranja, katera cilj je, da bo do leta 2027 v poslovni coni 1.000 novih delovnih mest, že začeli, saj zemljišča v Poslovni coni Stara vas prodajamo uspešnim podjetjem, ki bodo v dolini ustvarjala višjo dodano vrednost, zagotavljala nova in stabilna delovna mesta ter razvijala nove, okolju prijazne tehnologije.

Skupina Nibe iz Švedske zaposluje več kot 15 tisoč ljudi in ustvarja letno 4 milijarde evrov prihodkov. Del skupine je družba Nibe Climate Solution, ki je lastnik družbe Tiki HVAC, s prihodki 2.5 milijarde evrov letno.

Družba Tiki HVAC, d. o. o., opravlja dejavnosti s področja razvoja in trženja produktov ogrevalne in hladilne tehnike ter produktov z uporabo obnovljivih virov energije. V novem poslovnem objektu v Poslovni coni Stara vas, ki ga bodo vzpostavili najkasneje do leta 2024, bodo imeli 1.500 m² poslovnih prostorov, v katerih bo tudi referenčen laboratorij s področja obnovljivih virov energije. Poleg razvojno-raziskovalne ter tržne dejavnosti načrtujejo tudi proizvodnjo toplotnih črpalk.

Poslovna cona Stara vas je namenjena podjetjem, ki bodo v dolini ustvarjala višjo dodano vrednost, zagotavljala nova in stabilna delovna mesta ter razvijala nove, okolju prijazne tehnologije. Poslovno cono želimo v prihodnosti širiti, zato smo v dogovorih z ministrstvom za infrastrukturo, da najkasneje v sklopu izgradnje tretje razvojne osi vkopajo daljnovod, ki poteka tam. Tako bo na voljo za gradnjo še okrog 80.000 m² zemljišč. Zavedamo se namreč, da moramo za investitorje in delovna mesta poskrbeti sami, in to pred letom 2033, ko je predvideno zaprtje Premogovnika Velenje. Znotraj regije želimo do leta 2030 odpreti 5.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Na sestanku so bili poleg župana in direktorja prisotni še član ožjega vodstva Skupine Nibe Nils Larsson, član nadzornega sveta Skupine Tiki Boris Milošević, direktor Skupine Tiki Branko Apat, prokurist Skupine Tiki Peter Šilc, člana ožjega vodstva Skupine Tiki Đurđica Đorđić in Janez Lipuš, direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karla Sitar, vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik in Danijel Petric, vodja Službe za investicije.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content