Pomagali bomo vsem občanom, ki potrebujejo pomoč

Občanke in občane, ki se soočajo s finančnimi težavami zaradi visokih položnic za ogrevanje, pozivamo, da kontaktirajo INFO točko, kjer jim bomo pomagali pri iskanju najbolj primernih rešitev. Poleg energijsko toplotnega dodatka in enkratne izredne denarne pomoči je na voljo tudi Odbor za pomoč občankam in občanom, ki bo vloge individualno obravnaval. Prizadevamo si, da dosežemo čim širši krog gospodinjstev, pomoč pa bo namenjena tudi tistim, ki presegajo z zakonom določen državni cenzus, a so za njih obveznosti v tej kurilni sezoni previsoke.

 Na Mestno občino Velenje lahko občani oddajo vlogo za energijsko toplotni dodatek, s katerim jim lahko pokrijemo 40 % stroškov porabe toplotne energije (tudi za plin) za prvo kurilno sezono od 1. 1. do 30. 4. 2024, vendar največ do 150 evrov mesečno.

Predstavljamo primere upravičencev do energijsko toplotnega dodatka in višino državnega cenzusa, ki je določen z zakonom:

  • polno zaposlena oseba, ki živi sama, cenzus: 1.053,99 evra;
  • dve osebi, ki sta zaposleni za polni delovni čas, cenzus: 1.633,34 evra;
  • dve osebi, ki sta zaposleni za polni delovni čas in imata enega otroka, cenzus: 2.045,17 evra;
  • dve osebi, ki sta zaposleni za polni delovni čas in imata dva otroka, cenzus: 2.456,99 evra;
  • ena upokojena oseba, cenzus: 698,01 evra;
  • dve upokojeni osebi, cenzus: 1.095,87 evra;
  • brezposelna samohranilka z enim otrokom, cenzus: 1.109,84 evra;
  • samohranilka, zaposlena za polni delovni čas, z enim otrokom, cenzus: 1.451,86 evra;
  • vsi, ki imajo invalidnost I. ali II. kategorije, so upravičeni do povišanja cenzusa.

Poudarjamo, da je vsak primer potrebno individualno obravnavati, saj se pri zaposlenih osebah upošteva neto plača (brez malice, potnih stroškov) in tudi drugi socialni transferji (npr. otroški dodatki, štipendije …).

Upravičenci do energijsko toplotnega dodatka so občani, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja ali imajo urejen priključek na zemeljski plin in tisti, ki so v tekočem letu upravičeni do enkratne izredne denarne pomoči Mestne občine Velenje. Ker želimo poenostaviti postopke in čim hitreje zagotoviti pomoč občanom, bomo za mesec januar 2024 vsem, ki jim bo odobrena enkratna izredna denarna pomoč na Mestni občini Velenje, izjemoma odobrili še toplotni dodatek za mesec januar 2024 (na položnici, ki bo izdana februarja 2024).

S plačilom obveznosti bomo pomagali tudi tistim, ki presegajo z zakonom določen državni cenzus. To pomeni, da bo Odbor za pomoč občankam in občanom osebe, ki so se znašle v težavah in presegajo z zakonom določen državni cenzus, individualno obravnaval.

Zato vse občane v finančni stiski pozivamo, da se obrnejo na INFO točko (telefonska številka 03 8961 738; elektronski naslov: info@velenje.si), kjer jim bodo sodelavke in sodelavci Mestne občine Velenje svetovali glede postopkov ter jim pomagali pri izpolnjevanju potrebnih obrazcev. Vsi obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si.

Mestna občina je že od nekdaj veliko sredstev namenjala za različne oblike pomoči občanom in tako bo ostalo tudi v prihodnje.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content