Pomagajmo prizadetim in poskrbimo tudi za svojo varnost

Civilna zaščita zaradi varnosti prostovoljcev poziva in prosi naj se prijavijo v aplikacijo Poplave 2023, sicer prostovoljna pomoč ne bo možna. Na dan solidarnosti bomo nudili nujno varstvo v enoti Tinkara Vrtca Velenje. Elektro Celje poziva prebivalce na poškodovanih področjih, da se zaradi nevarnosti ne približujejo električnim vodom.

Vlada Republike Slovenije je zaradi odprave posledic nedavnih naravnih nesreč 14. avgust razglasila za dan solidarnosti in dela prost dan.

V ponedeljek bodo tako vrtci po vsej državi zaprti. Vrtec Velenje je v dogovoru z Mestno občino Velenje sprejel sklep, da bodo v ponedeljek, 14. avgusta 2023, nudili nujno varstvo v enoti Tinkara. Staršem otrok, ki bodo zaradi izrednih razmer potrebovali varstvo, bodo omogočili dopoldansko varstvo otok. Izmenskega varstva na ta dan ne bodo izvajali.

Prostovoljci, ki bodo želeli na dan solidarnosti pomagati na poplavljenih območjih bodo morali biti prijavljeni v aplikacijo in prejeti delovni nalog za ponujeno pomoč, na katerem so navedeni podatki kdaj in kje pomagati ter kontakt osebe, ki bo usklajevala delo. Področja, ki so bila prizadeta, so zaradi razmočenega terena, plazišč in deroče vode nevarna. Vse intervencije bodo tako usmerjene in koordinirane, zato pozivajo vse, ki bi želeli sodelovati, da se prijavijo v aplikacijo Poplave 2023 (urszr.si), sicer na terenu ne bodo mogli pomagati.

Tudi zaposleni v občinski upravi Mestne občine Velenje in javnih zavodih se bomo 14. avgusta organizirano odpravili na najbolj prizadeta območja in pomagali pomoči potrebnim. 

Organizirali smo že več akcij zbiranja pomoči za poplavljene. Zaradi izrednih razmer smo obiskovalcem festivala MetalDays omogočili nastanitev v Rdeči dvorani. Festivalskim gostom z vsega sveta so pomoč ponudili tudi številni gostinski in namestitveni ponudniki.

Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje, prizadetim v ujmi sporoča, da se lahko na njih obrnejo za informacije o možnih oblikah pomoči. Kontaktna telefonska števila je 03 898 45 01, elektronski naslov pa gpcsd.velen@gov.si. Med drugim lahko materialno ogroženi posamezniki in družine, ki ne razpolagajo z lastnimi sredstvi za kritje stroškov, nastalih zaradi višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer.

V kolikor prebivalci opazijo uhajanje oziroma odtekanje kakšnih snovi v okolje, naj o tem kar najhitreje obvestijo center za obveščanje na številki 112, saj bodo na podlagi tega vse pristojne službe poskrbele za izvedbo ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. S tem se bodo zagotavljali osnovnih pogoji za življenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Elektro Celje poziva prebivalce na poškodovanih področjih, da se ne približujejo električnim vodom, ker so v obratovanju. Prav tako opozarjajo vse, ki izvajajo kakršnakoli zemeljska dela na področjih kjer potekajo električni vodi, da o tem obvestijo pristojno nadzorništvo Elektra Celje. S strani Elektra Celja so pripravljeni predstaviti trase vodov, da ne bi prihajalo do dodatnih nepotrebnih poškodb oz. nesreč.

Vse občane, ki pomagajo pri sanaciji posledic ujme pozivamo, da uporabljajo zaščitna sredstva in tako skrbijo tudi za svoje zdravje. Pri delu uporabljajte rokavice, pri prašenju suhega mulja zaščitne maske, umivajte roke in tako zagotavljajte najvišjo možno stopnjo higiene, saj je pri tovrstnih opravilih povečano zdravstveno tveganje.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content