Pokablitev daljnovoda pri mestnem stadionu in zasaditev 100 novih dreves pri Oazi

V sklopu gradnje tretje razvojne osi bodo med stadionom in Cesto na jezero izvedli tudi polaganje kablovoda. Gre za pokablitev infrastrukturnih vodov, ki jih bodo na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola podaljšali tudi v del Žabje vasi. Del trase za pokablitev je bil zajet v državnem prostorskem načrtu, preostali del Žabje vasi pa smo, na podlagi predhodnih pobud občanov Stare vasi, dogovorili z investitorjem. Dela bodo predvidoma potekala do konca februarja 2024. V novembru bomo v neposredni bližini v gozdičku pri Oazi zasadili 100 novih dreves.

Izvajalec je začel s pripravljalnimi deli in vzpostavitvijo začasnih gradbiščnih provizorijev (platojev) in tehnologije v neposredni bližini mestnega stadiona ob jezeru, ki bodo povezani na že obstoječe gradbišče za gradnjo tretje razvojne osi. Za ta namen bo v gozdičku nad stadionom odstranjenih nekaj suhih dreves, ki že danes predstavljajo nevarnost v naravi.

Prednosti daljše pokablitve infrastrukturnih vodov so predvsem tehnične narave. Med pomembne pridobitve prištevamo manj moten sistem oz. zagotavljanje stabilnosti sistema oskrbe z energijo in bolj prijazna urbanistična podoba brez daljnovodov, kar pomeni tudi več prostega zemljišča. Dela bodo predvidoma potekala do konca februarja 2024.

V novembru bomo izvedli tudi nadomestno zasaditev gozdička pri Oazi. Spomnimo, da smo konec leta 2022, v sodelovanju z Zavodom za gozdove, ki je zaradi slabega stanja dreves v tem gozdičku predlagal njihovo odstranitev, izvedli sečnjo večjega števila dreves. Že takrat smo se zavezali, da bomo gozdiček obnovili in v novembru letos bomo zasadili 100 dreves različnih velikosti in drevesnih vrst listavcev in iglavcev. Izvajalec zasaditve bo v prihodnjih dveh letih skrbel za nova drevesa.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content