Podpiramo domača podjetja – od najmanjših do največjih

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na srečanje ob prazniku občine povabil predstavnike večjih gospodarskih družb in novih investitorjev. Sodelovanje med gospodarstveniki, podjetniki in obrtniki ter lokalno skupnostjo želi župan še okrepiti in nadgraditi, saj si v procesu prestrukturiranja ves čas prizadevamo za ustvarjanje dobrih pogojev za rast gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest. Podporo in spodbude namenjamo tako novim investitorjem kot domačim podjetjem, nekatera med njimi smo v zadnjih dveh letih tudi obiskali in prisluhnili njihovim razvojnim usmeritvam. V lokalni skupnosti smo vedno pripravljeni na dialog, prisluhniti težavam, predlogom, saj verjamemo, da lahko skupaj najdemo marsikatero rešitev.

V Velenju imamo jasne cilje, in sicer v SAŠA regiji do leta 2027 soustvariti 1.000 novih delovnih mest, zgraditi 400 novih stanovanj, industrijsko-tehnološki park ter Center prihodnosti, širiti poslovne cone; izjemno priložnost za razvoj in tehnološki preboj lokalnega gospodarstva pa predstavlja tudi zelena preobrazba sistema daljinskega ogrevanja.

Župan Peter Dermol se je predstavnikom gospodarskih družb iskreno zahvalil za soustvarjanje kakovostnih življenjskih pogojev v naši lokalni skupnosti. Velenje ponuja dobre pogoje za rast in razvoj gospodarstva, podjetništva in ima izjemen potencial za razvoj na različnih področjih. Smo industrijsko in gospodarsko zelo pomembno območje v Sloveniji, ki pomembno prispeva v državno blagajno. Zaradi predvidenega izstopa iz premoga je pred nami izredno zahtevno obdobje prestrukturiranja gospodarstva in preobrazbe lokalnega okolja na vseh področjih. To vidimo kot priložnost za nadaljnji razvoj mesta in družbe. Zavedamo se, da bo v prihodnje potrebno ustvariti več delovnih mest v manjših in srednje velikih podjetjih, saj samo dobro razvito gospodarstvo pomeni razvoj mesta na vseh področjih. Za nadaljnji razvoj gospodarstva in normalno, učinkovito poslovanje podjetij je nujno čimprejšnje dokončanje tretje razvojne osi, ki je ključna za nadaljnji razvoj regije.

V novi finančni perspektivi bomo zaradi prestrukturiranja regije deležni še več finančnih sredstev. Za Šaleško dolino je na voljo 174 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod, od tega bo 88 milijonov evrov za razvoj gospodarstva in podporno okolje. Območni načrt je bil s strani Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poslan Evropski komisiji, čakamo njegovo potrditev, prve razpise za podjetja pričakujemo prihodnje leto. V občinski upravi zadnji dve leti pripravljamo dokumentacijo za razvojne projekte, za katere bomo črpali sredstva iz Sklada za pravični prehod, in sicer: širitev poslovnih con – PC Stara vas in PC Pesje; vzpostavitev industrijsko-tehnološkega parka; prenova Stare elektrarne v Center prihodnosti in preobrazba sistema daljinskega ogrevanja.

V Mestni občini Velenje imamo 16.306 delovnih mest (vir: SURS, november 2021). Na delo v našo občino namreč prihaja kar 7.782 oseb iz drugih občin oz. na skoraj vsako drugo delovno mesto v Velenju se vozi delavec iz sosednjih občin, največ iz Šoštanja, Žalca, Mislinje, Šmartnega ob Paki, Celja, Slovenj Gradca, Polzele, Mozirja, Braslovč, Dobrne; iz Ljubljane okoli 150 oseb. Velenjčanov, ki delajo v Velenju, je 8.524. Po podatkih AJPES-a je v Mestni občini Velenje registriranih 2.108 gospodarskih subjektov, od tega je 793 gospodarskih družb in 1.312 samostojnih podjetnikov posameznikov ter 3 zadruge. Veseli nas, da je stopnja registrirane brezposelnosti 8,1 %, kar je manj kot leta 2020 (10 %).

Velike gospodarske družbe zaposlujejo kar 80 % vseh zaposlenih v občini, preostali zaposleni so razpršeni po drugih dejavnostih. Te številke se bodo v naslednjih letih, desetletjih spremenile, saj je dolina na pragu prestrukturiranja premogovnih regij in zagotovili bomo, da bomo z novimi projekti ustvarili še več delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content