Po zagotovilih ministra 5 tisoč delovnih mest in spremljanje mejnikov

Včeraj je v prostorih Mestne občine Velenje župan s sodelavci sprejel ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca, državnega sekretarja Blaža Košoroka, direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Ljiljano Herga in njihove sodelavce.  Župan Peter Dermol je predstavil najbolj pereče teme za Velenje: prestrukturiranje in pravičen prehod, stanje prometne infrastrukture (tretja razvojna os, državne ceste), kolesarske povezave in vprašanje sofinanciranja mestnega potniškega prometa.

Glede prestrukturiranja SAŠA regije je župan Peter Dermol poudaril, da je za prestrukturiranje regije skladno z načeli pravičnega prehoda potrebno zagotoviti finančna sredstva za sofinanciranje razvojnih projektov v višini 1,1, milijarde evrov, financiranje pravočasno izvedenega nadomestnega daljinskega ogrevanja Šaleške doline, čimprejšnje dokončanje 3. razvojne osi od Šentruperta do meje z Avstrijo. Prav tako morata biti sprejeta Zakon o zapiranju Premogovnika Velenje, z opredeljenimi viri za financiranje izvedbe zapiralnih del, ter Zakon o prestrukturiranju regije. Pričakujemo, da bomo pri vsebinski pripravi obeh zakonov lahko kot lokalna skupnost aktivno sodelovali. V Mestni občini Velenje vztrajamo, da je potrebno in zelo pomembno, da v Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda dodamo zavezo o zagotovitvi 5.000 novih primerljivih in stabilnih delovnih mest ter da je nujno spremljanje doseganja mejnikov (vsaki dve leti), saj zadnja verzija strategije tega ne zajema oz. je v njej opredeljenih zgolj 500 delovnih mest. Na podlagi izvedenih postopkov, ki bodo zagotavljali pravičen prehod regije, lahko določimo letnico zapiranja Premogovnika Velenje. Zapisano v strategiji bo namreč osnova za pripravo območnih dokumentov.

Minister Jernej Vrtovec je glede postopkov sprejemanja nacionalne strategije na vladi povedal, da v strategijo lahko vključijo tudi število delovnih mest, ki jih je potrebno nadomestiti, in da bodo lokalne skupnosti dobile strategijo v pregled, preden bo ta poslana na vlado. Minister je zagotovil tudi, da imajo v sklopu prestrukturiranja v mislih tudi rudarje in njihove družine ter da bo za njih poskrbljeno. Glede letnice izstopa iz premoga je minister ponovno povedal, da je bila predlagana letnica 2033 sprejeta na podlagi okoljskih in finančnih vidikov. Preden pa bodo sprejeli končno odločitev glede letnice izstopa iz premoga v SAŠA regiji, se bo v naslednjem tednu še pogovarjal o različnih možnostih financiranja tudi s predstavniki Evropske komisije. Bo pa odločitev sprejeta zelo kmalu, saj naj bi samo na podlagi določene letnice lahko začeli črpati finančna sredstva. Po zagotovilih ministra bosta zakon o zapiranju premogovnika, ki ga pripravlja ministrstvo za infrastrukturo, in zakon o prestrukturiranje regije, ki ga pripravlja ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, za obravnavo pripravljena konec leta, v pripravo pa bodo vključili tudi lokalne skupnosti.

V nadaljevanju srečanja so se prisotni strinjali, da smo v Velenju omejeni s prostorom, zato moramo obstoječe poslovne cone opremiti na način, da bodo primerne za investitorje. V Poslovni coni Stara vas je nujno potrebno čim hitreje, najkasneje pa v sklopu gradnje tretje razvoje osi vkopati daljnovod, ki danes ovira koriščenje prostora. Poleg tega so v Poslovni coni Pesje danes nedejavni premogovniški objekti, ki jih je potrebno porušiti in sanirati zemljišča za nadaljnji gospodarski razvoj. Župan je opozoril, da si ne želimo, da se ponovi zgodba iz Zasavja, kjer so zemljišča kupovali prekupčevalci za špekulativne namene, zato že danes pozivamo odgovorne, da morajo biti ta zemljišča namenjena izključno razvoju in iskanju priložnosti v sklopu prestrukturiranja regije.

Župan je predstavil projekte v sklopu preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja Šaleške doline, od katerega je odvisnih 40.000 uporabnikov. Zaradi velikosti in kompleksnosti daljinskega sistema bo preobrazba celotnega sistema, s ciljem zagotovitve zanesljive oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije, potekala vsaj 15 let. V prvi fazi želimo prehod daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v kombinaciji z visokonapetostnima elektrodnima kotloma in hranilnikom toplote ter vzpostaviti dodatno elektrarno do 20 megavatov iz obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna). Že v tem mesecu bo objavljen Javni poziv promotorjem o zainteresiranosti za izvedbo projekta. V Mestni občini Velenje pa smo konec julija s prijavo na Ministrstvo za okolje in prostor izkazali tudi interes za izdelavo študije izvedljivosti za monosežig.

Na področju prometne infrastrukture je župan pohvalil postopke, ki jih ministrstvo vodi v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi. Želimo si, da bi bil čim prej sprejet poroštveni zakon za odsek Šentrupert–Velenje in da bi se celotna trasa do Slovenj Gradca odprla istočasno. Minister je povedal, da vlagajo vse napore v to, da bo v roku meseca dni poroštveni zakon v obravnavi.

Stanje državnih cest v občini je župan označil kot katastrofalne, saj nam direkcija že 10 let obljublja obnovo Šaleške in Kidričeve, pa do izvedbe del ne pride. Direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Ljiljana Herga je predstavila načrte obnov državnih cest, in sicer bodo z deli na Šaleški in Kidričevi cesti začeli naslednje leto. Prav tako bi v naslednjem letu začeli z gradnjo ceste Velenje–Škale in Partizanske ceste na relaciji Velenje–Šoštanj. Za gradnjo križišča pri Momaxu Mestna občina Velenje že pripravlja idejni projekt in projekt za izvedbo, v soglasju z direkcijo. Ko bosta dokumenta pripravljena, pričakujemo začetek gradnje v letu 2022.

V sklopu prevozov je župan predstavil projekt Avtobusi in polnilnica na vodik ter vodikarna. Za izvedbo tega projekta smo zaradi neodločnosti in pomanjkanja podpore države izgubili že več kot 800 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Iz Sklada za podnebne spremembe imamo odobrenih 3 milijone evrov za nakup 6 avtobusov, od države pa pričakujemo finančno podporo za sofinanciranje izgradnje vodikarne in polnilnice. Ministrstvo za infrastrukturo je projektom na vodik naklonjeno, vendar te projekte vodi ministrstvo za okolje, zato bodo posredovali pri komunikaciji glede pospešitve postopkov zaradi razpisa.Ob koncu srečanja je župan goste povabil, da se nam pridružijo na razvojni konferenci Pozdravljena prihodnost – na zeleno do kakovostnejšega življenja, ki jo v Velenju pripravljamo 21. in 22. septembra 2021.Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content