Po praznikih začasna prometna in prostorska ureditev na Rudarski cest

Z začasno prometno ureditvijo Rudarske ceste, ki bo med 4. in 17. majem, želimo preizkusiti, kako bo delovala drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša Rudarska cesta. V 14 dnevnem obdobju bomo preizkusili dve prometni ureditvi, katerih cilj je zmanjšanje prometnih obremenitev in izboljšanje pogojev za vse uporabnike Rudarske ceste. Vsak dan med tednom od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure ter v soboto od 10. do 12. ure in v nedeljo od 15. do 17. ure bomo imeli na Rudarski cesti stojnico, kjer bomo sprejemali mnenja o začasni ureditvi.

Začasna prometna ureditev od 4. do 10. maja bo na celotnem delu Rudarske ceste znižala omejitev hitrosti na 20 km/h. Parkirišča ob upravni enoti in bloku Rudarska cesta 2 bodo ukinjena. Na tem mestu bo razširjeno območje za pešce in urbano opremo ter prostor za program. Prav tako bodo ukinjena parkirišča ob NLB banki, ki bodo nadomeščena s parkirišči za invalide in avtobusnim postajališčem Lokalca. Na Rudarski cesti bo območje skupnega prometnega prostora za pešce, kolesarje in motorizirana vozila. Kolesarski pas bo potekal na vozišču Rudarske ceste. Ob stavbi Steklene direkcije bo organizirana točka ‘Poljubi in odpelji’ za odlaganje šolarjev, ki jih starši v šolo pripeljejo.

V drugem tednu začasne prometne ureditve, od 11. do 17. maja, bo na delu skupnega prometnega prostora popolna zapora, s katero bo preprečen tranzitni promet vozil med Šaleško cesto in Prešernovo cesto. Še vedno bodo omogočeni vsi dostopi do javnih storitev, trgovin, hotela, kavarn in stanovanjskih površin.

Rudarska cesta je pomembna mestna ulica v Velenju; tako zaradi njene lokacije v mestnem središču, pestrosti dejavnosti ob njej, kot tudi imena, ki govori o značaju in tradiciji Velenja. Zato si zasluži biti boljša, lepša, dostopnejša. Trenutno je na Rudarski cesti veliko motornega prometa, površine za pešce in kolesarje niso najbolje urejene, manjkajo zelene površine in urbana oprema. Prav zaradi tega nameravamo pristopiti k celostni prenovi Rudarske ceste v prihodnjih letih. Preden pristopimo k ureditvi, želimo z začasno prometno ureditvijo med 4. in 17. majem preizkusiti, kako bo Rudarska cesta delovala drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša.

Rudarska cesta ima mnoge funkcije. Je bližnjica za avtomobile med Šaleško in Prešernovo cesto, šolska pot šolarjem. Po njej gredo mladi na trening ali v glasbeno šolo, odrasli pa v banko, na upravno enoto ali na kavo. Ob njej številni živijo, veliko jih tja pride tudi na delo. Zato je pomembno, da njeno ureditev načrtujemo v skladu z vsemi njenimi funkcijami in da prostor na njej enakovredno namenimo vsem uporabnikom: pešcem, kolesarjem, gibalno in senzorično oviranim, avtomobilom, avtobusom.

Trenutno je prostor v večini namenjen avtomobilskem prometu – bodisi tranzitnemu prometu, bodisi parkiriščem. Štetje prometa na Rudarski kaže, da je zelo prometno obremenjena v jutranji konici, med 7.15 in 8.15, ko je na njej več kot 600 avtomobilov in prav tako v popoldanski konici, med 14.15 in 15.15, ko je na njej več kot 700 avtomobilov.

Poleg tranzitnega prometa je na njej tudi veliko mirujočega prometa. Parkirna analiza kaže, da je ob Rudarski cesti najvišja zasedenost parkirišč med 10. in 12. uro. Med parkiranimi vozili je zelo visok delež parkiranih zaposlenih, ki bi lahko v urah delovnega dne parkirali v bližnji garažni hiši in tako sprostili parkirišče za obiskovalce storitev na Rudarski cesti. Enaka slika je na parkiriščih v bližini Rudarske ceste. Povprečna zasedenost parkirišč je 71 %, maksimalna zasedenost je 89 %, minimalna pa 42 %.

Velik delež avtomobilskega prometa na cesti prinaša številne negativne učinke – okoljske, prostorske, učinke na zdravje, hrup in nenazadnje tudi nevarnost za ranljivejše udeležence v prometu, in sicer pešce, otroke, senzorno in gibalno ovirane. Merjenje hitrosti prometa je namreč pokazalo, da je v obdobju merjenja kljub omejitvi 30 km/h, bila najvišje izmerjena hitrost kar 76 km/h.

V 14 dnevnem preizkusnem obdobju dveh prometnih ureditev želimo zmanjšati prometno obremenitev na Rudarski cesti in izboljšati pogoje za vse uporabnike Rudarske ceste. Pred in med začasno prometno ureditvijo bomo merili učinke v ožjem in širšem območju Rudarske ceste. Na več križiščih so nameščeni števci prometa, s katerimi bomo izmerili spremembe v prometnih tokovih, ki bodo posledica spremembe režima na Rudarski cesti.

Začasna prometna in prostorska ureditev Rudarske ceste je priložnost za preizkus drugačnega načina potovanja. Razdalje vsakodnevnih poti Velenjčanov so zelo kratke in velikokrat jih lahko premagamo brez avtomobila. Namesto parkirišč ob upravni enoti in stanovanjskem bloku Rudarska cesta 2 bo območje prijazno pešcem, z urbano opremo, zelenjem in zanimivim programom.

Vsak dan med tednom od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure ter v soboto od 10. do 12. ure in v nedeljo od 15. do 17. ure bo tam stojnica, kjer bomo sprejemali mnenja o začasni ureditvi. Ker želimo na Rudarsko cesto privabiti čim več obiskovalcev v času začasne prometne ureditve, da jo preizkusijo in izrazijo svoje mnenje, smo pripravili zanimiv program.

Začasno prometno ureditev bomo 17. maja ob 17. uri sklenili z javno razpravo, na kateri bomo predstavili vmesne rezultate merjenja prometa in mnenja prebivalstva. Skupaj bomo razpravljali o prihodnosti Rudarske ceste in o bodočih ukrepih, ki bi jih bilo smiselno prenesti iz začasne prometne ureditve. Celoten projekt začasne prometne ureditve je namenjen prav temu – da preizkusimo na kakšen način je smiselno načrtovati novo Rudarsko cesto in kako načrte v prihodnosti še izboljšati.

Projekt začasne ureditve Rudarske ceste pripravlja Mestna občina Velenje, Mladinski center Velenje, lokalna skupina krajinskih arhitektov KA_VE in IPoP − Inštitut za politike prostora. Je del kampanje Odprte ulice in projekta Life LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/0000072), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content