Pametna Ekonomsko–poslovna cona Stara vas za krepitev konkurenčnosti gospodarstva

V Ekonomsko-poslovni coni Stara vas (EPC Stara vas) smo danes ob zaključku gradbenih del za nadgradnjo cone v pametno cono pripravili novinarsko konferenco. Nadgradnja cone omogoča vzpostavitev naslednjih korakov za krepitev konkurenčnosti gospodarstva in pogojev za rast podjetij z visoko dodano vrednostjo. Ob tem sta župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Anderluh podpisala sporazum o soinvestitorstvu pri gradnji inkubatorja TecHub i4.0, v katerem bo imel Kemijski inštitut svoj laboratorij. Celoten objekt predstavlja enega izmed pomembnejših projektov v sklopu prestrukturiranja regije.

S četrto fazo nadgradnje smo v Ekonomsko-poslovni coni Stara vas zaključili gradbena dela za ureditev infrastrukture za dodatne 3 hektare zemljišč, ki sta v lasti 2 farmacevtskih podjetij, Ergopharma in Vonpharma, ki že gradita novi proizvodni hali. Vzpostavili smo cestno in komunalno infrastrukturo, elektroenergetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo ter izvedli ukrepe trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture (polnilnici za električna vozila, električna stebrička za polnjenje električnih koles, varčna razsvetljava, vzpostavitev pilotne platforme »Pametna EPC Stara vas«, podzemni zbiralniki odpadkov, vzpostavitev zelenega otoka s klopmi za počitek, postavitev hotela za žuželke, zasaditev dreves in druge vegetacije, vzpostavitev pitnika, kolesarski pas, vzpostavitev avtobusnega postajališča in menedžment padavinskih voda). Vrednost celotnega projekta, ki ga sofinancira Evropska unija – Next Generation EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, znaša 1.429.770 evrov.

Eden izmed pomembnejših projektov v sklopu prestrukturiranja regije je izgradnja 6.196 m² velikega industrijsko-tehnološkega parka TecHub i4.0, s katerim bomo zadržali hitro rastoča tehnološka podjetja v regiji in privabili nova podjetja iz okolice. V pripravi je projektna dokumentacija; predviden začetek gradbenih del za inkubator, ki ga bomo gradili v soinvestitorstvu s Kemijskim inštitutom, je v prvi polovici leta 2024. Glede na izjemno naravnanost podjetij v razvoj materialov in polimerov bo laboratorij Kemijskega inštituta izjemno pomemben za regionalno gospodarstvo ter povezovanje med izobraževalnimi inštitucijami, podjetji in inštituti. Kot je povedal direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Anderluh, želijo z vzpostavitvijo laboratorija, ki bo velik korak tudi za sam inštitut, sodelovati pri prehodu regije na trajnostne, bolj inovativne načine delovanja.

Z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva in ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo bo sledila nadaljnja specializacija cone. V Ekonomsko-poslovno cono Stara vas privabljamo investitorje, ki bodo komplementarni obstoječim proizvodnim dejavnostim, ki bodo spodbujali krožno gospodarstvo in simbiozo med podjetji, ter podjetja, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, kot so farmacevtska podjetja, podjetja za razvoj produktov na področju zelenih tehnologij, robotika in avtomatizacija.

V Mestni občini Velenje soustvarjamo spodbudno podjetniško okolje, ki bo zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiralo gospodarstvo iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše.

Na spletni strani EPC Stara vas https://epcstaravasvelenje.si lahko zainteresirani dobijo več informacij o samem projektu, pa tudi informacije o zemljiščih v coni, o stanovalcih ter druge uporabne informacije. Za dodatna morebitna vprašanja o projektu smo na voljo na e-naslovu epcstaravas@velenje.si.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content