Ohranjamo energijsko toplotni dodatek za socialno ranljive skupine

V Mestni občini Velenje ohranjamo energijsko toplotni dodatek, s katerim želimo zaščititi socialno ranljive odjemalce toplotne energije iz daljinskega ogrevanja pred posledicami dviga cen energentov in življenjskih potrebščin. Vsem, ki so dobili odobren energijsko toplotni dodatek za čas od 1. 2. do 30. 4. 2023, se pravica dodeli tudi za obdobje od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Dodatne vloge ni treba pošiljati. Do porabe predvidenih proračunskih sredstev sprejemamo tudi nove vloge. Vloga za pridobitev toplotnega dodatka bo objavljena na povezavi e-VLOŽIŠČE | velenje.si z začetkom veljavnosti sprememb pravilnika. Doslej smo pozitivno rešili 129 vlog.

Energijsko toplotni dodatek v višini 30 evrov je namenjen za plačilo toplotne energije. Gre za dodatek fizičnim osebam za plačilo toplotne energije, ki ga Mestna občina Velenje namenja za vse t. i. ranljive odjemalce toplotne energije, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto na območju Mestne občine Velenje. Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje stanovanjskih prostorov in je prejemnik enkratne izredne denarne pomoči na Mestni občini Velenje v tekočem letu.

Začasno pravico do energijsko toplotnega dodatka smo uvedli februarja letos, saj smo želeli omejiti posledice dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin za ranljive odjemalce toplotne energije. Ker se cene toplotne energije niso zmanjšale, ohranjamo pravico tudi v drugem delu kurilne sezone.

Rok za oddajo vlog je 17. november 2023. Vsem, ki so dobili odobren energijsko toplotni dodatek za čas od 1. 2. 2023 do 30. 4. 2023, se pravica dodeli tudi za obdobje od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023, brez dodatne vloge, z dopolnilno odločbo.

Mestna občina Velenje približno 3,5 % proračuna namenja za izvajanje socialnih programov, kamor je vključen tudi energijsko toplotni dodatek za socialno ranljive skupine. Z različnimi ukrepi in sofinanciranji skušamo lajšati socialne stiske občanov in prispevati k zniževanju stroškov družinskega proračuna.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content