Ohraniti energetsko lokacijo in ustvariti nova nadomestna delovna mesta

Generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Branko Debeljak in generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec sta svetnikom predstavila aktivnosti in razvojne projekte, ki ju energetski družbi pripravljata v okviru prestrukturiranja regije in bodo ohranjala delovna mesta. Svetniki so predstavljene projekte podprli in sprejeli Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do projektov Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je izpostavil, da je treba o vseh projektih jasno in redno komunicirati z javnostjo. Nujno je tudi dobro sodelovanje vseh deležnikov, ki se je v zadnjem času izboljšalo. Načrte energetskih družb, ki morajo biti usklajeni z načrti lokalnih skupnosti, je potrebno podpreti, predvsem pa morajo biti vsi posegi v katerekoli dele našega mesta usklajeni z načrti lokalnih skupnosti. Čim prej je potrebno sprejeti Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakon o prestrukturiranju regije, ki bi morala biti sprejeta že pred dvema letoma.

Generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Branko Debeljak je predstavil predvidene projekte (vire) na lokaciji termoelektrarne, in sicer fotovoltaični elektrarni, biomaso, vodik, ‘multifuel’ kogeneracijo, plinsko-parno elektrarno, hranilnik toplote, sinhroni stabilizator prenosnega omrežja blok 5 ter razvojne projekte v povezavi s Skladom za pravičen prehod. Poudaril je, da trenutno ne obstaja ena rešitev, ki bi nadomestila proizvodnjo energije v termoelektrarni in da bo potrebno kombinirati različne vire. Tudi on je izpostavil, da je sodelovanje z lokalno skupnostjo ključnega pomena, brez katerega predstavljeni projekti ne bodo imeli možnosti za uspeh.

Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec je povedal, da se je v preteklosti zgodilo, da smo zaradi rudarjenja dodobra uničili Šaleško dolino, ki je potrebovala 20 let za ekološko sanacijo. Danes tega ne smemo dopustiti, ampak moramo poskrbeti, da bo izstop iz premoga pravičen. Stroške sanacije je takrat plačala dolina, ki je namesto v razvojne projekte sredstva vlagala v sanacijo. Premogovnik bo še 20 let po zaprtju proizvodnje deloval, saj bo potrebno zapreti 50 km podzemnih rovov in sanirati 1.100 ha pridobivalnega prostora. Velik del delovnih mest nadomeščajo z dejavnostmi, ki so že sedaj usmerjene na trg, in sicer na področjih izdelave težke mehanizacije za gradbeništvo in lesne industrije. Te dejavnosti že sedaj na trgu pridobivajo od 30 do 40 % sredstev.

Generalni direktor premogovnika je med potencialnimi razvojnimi projekti izpostavil lesno predelovalni center družbe PLP, krožno gospodarstvo – predelava plastike, strateško partnerstvo Sipoteh, visokotemperaturno toplotno črpalko za izkoriščanje odpadne toplote iz črpališča jamske vode, gravitacijske baterije v opuščenih rudniških jaških, umeščanje sončnih elektrarn ter športno-turistični center Jezero.

Svet Mestne občine Velenje pričakuje, da bosta Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje svoje aktivnosti redno predstavljala na sejah Sveta Mestne občine Velenje, in sicer vsaj enkrat letno.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content