Odziv župana Mestne občine Velenje Petra Dermola na povišane položnice za ogrevanje

Spoštovani!

Zaradi načrtnega širjenja neresnic, netransparentnega in neodgovornega prikazovanja dejstev, zavestnega vnašanja nestrpnosti v našo družbo in osebne diskreditacije v nadaljevanju podajam nekaj osnovnih pojasnil o aktualnih tematikah in očitkih glede cene toplotne energije.

CENA TOPLOTNE ENERGIJE je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela. KPV ima neposredni vpliv na fiksni del cene. Ta se od 1. 1. 2017 dalje NI SPREMINJAL kljub inflaciji, dvigu plač, dvigu cen storitev, materiala … Vse cene v Sloveniji so se zaradi inflacije in raznih kriz dvigovale, od cene živil, goriv, materiala, storitev do cen bančnih storitev, obresti ipd. Vendar te inflacije KPV NI prenašal v fiksni del cene toplotne energije za odjemalce v Šaleški dolini in je občani NISTE plačevali. In to kljub temu da so se ti stroški dvignili za več kot 10 %. Razlog je optimizacija poslovanja KPV in veliko večji tržni delež izvajanja storitev (skoraj 20 % vseh prihodkov KPV ustvari na trgu). Prav tako smo občine soustanoviteljice finančno pomagale poslovanju KPV.

Spreminjala pa se je cena variabilnega dela, ki ga določa TEŠ, ob nadzoru Agencije za energijo. Ne občine ne KPV na to ceno nimamo neposrednega vpliva, saj nam zakon NE dovoljuje, da smo stranka v postopku. To smo v preteklosti poskušali spremeniti tudi s pravno pomočjo in informacijskim pooblaščencem, vendar več kot razkritja posameznih podatkov nismo dosegli. V variabilni del cene sodi tudi nakup električne energije za proces distribucije toplotne energije. Če je bila cena na MWh leta 2016 cca 100 EUR, je bila ta cena v letu 2023 slabih 300 EUR.

Vsi danes plačujemo dražjo elektriko kot takrat in tudi KPV pri tem ne more biti izjema. Za KPV je to v zadnjem letu in pol predstavljalo 1,6 milijona EUR dodatnih obveznosti (samo pri oskrbi s toploto skoraj 600.000 EUR). Največji vpliv na ceno variabilnega dela pa ima višja cena premoga in obvezen nakup CO2 kuponov. To je KPV leta 2023 stalo 6,2 milijona EUR.

ZAKAJ je treba plačevati CO2 kupone?
CO2 kupone moramo plačevati zaradi sprejete uredbe ter zakonodaje EU in naše države. Pred cca 10 leti se naša država pri Evropski komisiji ni izpogajala, da nam za toplotno energijo ne bi bilo treba plačevati kuponov, zato so ti kuponi v Šaleški dolini v ceni toplotne energije. S tem pa se nikakor NE STRINJAM. Mestna občina Velenje ves čas izvaja številne aktivnosti, vezane na oprostitev plačila CO2 kuponov in vračanje sredstev iz podnebnega sklada nazaj v dolino. Sprejeti so bili sklepi občinskega sveta glede ogrevanja (maja 2017, marca in novembra 2021), na vlado in pristojnim ministrstvom smo pošiljali predloge, pobude in dopise glede visokih cen toplotne energije, z različnimi deležniki iz Šaleške doline smo organizirali več sestankov in strokovnih delovnih srečanj o ceni premoga in odškodnini ter prenovi daljinskega ogrevanja.

Nikoli nismo opustili aktivnosti in truda (slika spodaj), da bi razbremenili ceno toplotne energije na postavki CO2 kuponov. Nazadnje sem ta problem izpostavil v mesecu septembru na seji komisije Državnega sveta. Edini, ki so me ves čas podpirali pri teh aktivnostih, so člani sindikata SPESS iz Premogovnika Velenje s predsednikom Simonom Lamotom na čelu – tako takrat, ko je šlo za zaščito premogovniške dejavnosti na področju socialne varnosti in čim daljšega obratovanja Premogovnika Velenje (v okviru razprave o predčasnem izstopu iz premoga), kot takrat, ko sem se zavzemal za pridobitev brezplačnih kuponov in vrnitev sredstev iz podnebnega sklada nazaj v dolino. Oseba, ki danes samoiniciativno išče rešitve in poziva k protestom, je takrat kot predsednik drugega premogovniškega sindikata tiščal glavo v pesek, saj je bil preveč interesno povezan z generalnim direktorjem HSE. Takrat bi me lahko podprl ter napovedoval in organiziral proteste! Pa je bil raje tiho.

KPV NE MORE SAMOINICIATIVNO ZNIŽATI PRIKLJUČNE MOČI, kot zahteva organizator protesta.
Ne občine ne KPV NE smemo samovoljno zniževati priključne moči. Spremembe priključne moči izvajajo etažni lastniki sami skupaj z upravniki blokov. Nihče nima pravice, ne župan ne KPV, kot tudi ne organizatorji protestov posegati v to pravico etažnih lastnikov. Kar nekaj lastnikov je priključno moč in posledično obračunsko moč na računu že znižalo in KPV pri tem NI delal in NE SME delati težav in MORA to voljo spoštovati!

KPV NE SME SAMOINICIATIVNO NIŽATI TEMPERATURNEGA REŽIMA, kot zahteva organizator protesta. Ne občine ne KPV NE smemo samovoljno zniževati vstopne temperature v objekt. To odločitev morajo sprejeti etažni lastniki skupaj z upravniki. Nihče nima pravice, ne župan ne KPV, kot tudi ne organizatorji protestov, posegati v to pravico, to mora biti interes etažnih lastnikov. Podpiramo pa nižanje temperaturnih režimov, saj s tem zmanjšujemo izgube v toplovodnem sistemu in POZITIVNO vplivamo na ceno toplotne energije in poslovanje KPV! Temperatura iz TEŠ se prilagaja dnevnim potrebam gospodinjskih in gospodarskih odjemalcev. Diagram spodaj kaže, da smo v zadnjih dveh letih obratovali z najnižjim temperaturnim režimom.

ZAKAJ IMAJO NEKATERI VIŠJE POLOŽNICE OD OSTALIH?
Razlike v položnicah so velike. To dejstvo me je zelo negativno presenetilo, zato sem želel priti pri iskanju vzrokov do konca. Imamo primer, ko je ena izmed upokojenk imela kar 6-krat višjo porabo energije, kot je normalno povprečje, medtem ko sta soseda imela popolnoma zaprte radiatorje. In ta gospa je zaradi tega dobila visoko položnico, soseda pa sta morala plačati zahtevani (kazenski) minimum 40 % povprečne porabe na m². To bi se naj najpogosteje dogajalo v prehodnem obdobju, ko se kurilna sezona začenja. In ob višji ceni toplotne energije ter dvigu DDV-ja je to za nekatere pravi šok. Zato popolnoma razumem slabo voljo in stiske ljudi, ki so dobili zelo visoke položnice. To so državna pravila, ki veljajo za vso Slovenijo in s katerimi nimamo ne občine ne KPV nič. Ta pravila so zapisana v državnem pravilniku, na osnovi katerega izvajalci delitve stroškov (in ne KPV) izračunajo porabo. Zato bom na januarski seji Državnega sveta na podlagi velenjskih primerov podal pobudo za preučitev zakonodaje. Prav tako bom podal pobudo za sofinanciranje energetskih sanacij večstanovanjskih stavb.

SUBVENCIJE IN POMOČI
Mestna občina Velenje je verjetno najbolj socialno naravnana občina v Sloveniji. Zaradi energetske draginje obveznosti NISMO prenašali na občanke in občane, ampak smo ta sredstva v višini 4,3 mio EUR zagotovili v proračunu MOV; komunalne storitve že danes subvencioniramo v višini več kot 650.000 EUR; socialno košarico smo z 1,3 mio EUR dvignili na 1,7 mio EUR; uvedli smo NOV mehanizem, t. i. energijsko toplotni dodatek, ki bo na seji Sveta MOV 30. januarja dopolnjen in ga bodo občani lahko uveljavljali od 1. 1. 2024 dalje; še vedno smo med najcenejšimi po ceni toplotnega ogrevanja; financiramo društva, prostore, krajevne skupnosti ipd. Tega nima nobena občina v Sloveniji.

ODŠKODNINA ZARADI DEGRADACIJE OKOLJA
Dobil sem očitek, da nisem ničesar naredil za pridobitev odškodnine za degradacijo okolja. Zato spominjam načrtovalca protestov, da je Peter Dermol bil do danes edini direktor, ki je Občini Šoštanj in Mestni občini Velenje zagotovil večletni odškodninski sporazum v višini nekaj milijonov evrov. Kasneje sem zaradi tega prejemal grožnje o osebni odškodninski tožbi. Načrtovalec protestov pa me tudi takrat ni podprl, ampak je raje spet potisnil glavo v pesek.

NAJEM INFRASTRUKTURE
Občinam ustanoviteljicam KPV očitajo izčrpavanje javnega podjetja na račun izplačila najemnine infrastrukture v višini 6 mio EUR.

Občine so lastnice komunalne infrastrukture in jo na podlagi zakonskih predpisov oddajajo v najem izvajalcu gospodarskih javnih služb, tj. KPV. Osnova za izračun višine najemnine se določi najmanj v višini obračunane amortizacije. Torej se vsa sredstva iz naslova najemnine uporabljajo za vzdrževanje javne komunalne infrastrukture. Način porabe bo KPV tudi javno predstavil.

STRINJAM SE, DA SO CENE NA POLOŽNICAH ZA NEKATERE PREVISOKE. KAJ BOMO NAREDILI ZA NIŽJE POLOŽNICE?

  • novelirali pravilnik o energijsko toplotnem dodatku, ki bo veljal od 1. 1. 2024 dalje;
  • KPV bo v primeru ugodnejšega nakupa CO2 kuponov optimiziral ceno toplotne energije za gospodinjstva;
  • opravili neodvisen zunanji pregled poslovanja KPV;
  • nadaljevali s subvencioniranjem komunalnih storitev v višini več kot 300.000 EUR;
  • zagotovili brezplačne storitve za občane v višini 1,7 mio EUR;
  • spremljali porabo energije posameznega objekta in v primeru vidnejšega odstopanja opravili pregled in svetovanje;
  • pripravili bomo posvet za predstavnike etažnih lastnikov in jim pomagali pri izvedbi ukrepov za znižanje porabe toplotne energije (hidravlični sistemi, npr. blok s 25 enotami je s tem letno ustvaril cca. 9.000 EUR prihrankov; energetska sanacija blokov, kjer so prihranki gibljejo do 50 %);
  • zagotovili sredstva v višini več kot 20 mio EUR za obnovo daljinskega omrežja in obnove toplotnih postaj;
  • z evropsko investicijsko banko smo v dogovorih o financiranju projektov energetskih sanacij stanovanjskih blokov.

Skupaj lahko že na kratek rok poskrbimo za prihranke na položnicah med 30 in 60 %!

Spoštovani Velenjčanke in Velenjčani!

Nespametno bi bilo, da bi sam podpiral nepotreben dvig cene toplotne energije, saj sem predan svojemu mestu ter občankam in občanom. Sem socialen in me stiske ljudi prizadenejo. Zato smo se zavestno odločali in sredstva za investicije raje usmerjali v blaženje stisk občanov in boljšo kakovost življenja. Iz leta v leto od KPV zahtevam boljšo učinkovitost poslovanja. Poslovanje KPV nenehno spremljata tudi nadzorni svet podjetja in neodvisna revizijska hiša, za leto 2023 pa je revizijo opravil tudi Nadzorni odbor MOV.

Prepričan sem, da lahko VSI storimo ŠE VEČ. Vendar v tem VEČ ne sme biti populizma in neresničnih ter zavajajočih izjav in predpostavk, kar lahko danes vsakodnevno prebiramo na družbenih omrežjih.

Ne prizadenejo me kritike, prizadenejo me NERESNICE. Kot župan ne bom dovolil, da bodo te povzročale zmedo, nestrpnost in grožnje ljudem.

Napovedanih protestov se ne bom udeležil, saj menim, da moramo zadeve reševati za skupno mizo, s spoštljivo in učinkovito komunikacijo. Prav je, da imamo ljudje svoje mnenje in opozarjamo na morebitne nepravilnosti. Prav pa je tudi, da svoje pomisleke izražamo na spoštljiv, strpen in vljuden način.

S spoštovanjem.

Peter Dermol,
župan Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content