Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2022

Mestna občina Velenje poziva vse občane, da do petka, 23. decembra 2022, Uradu za urejanje prostora (Titov trg 1, 1. nadstropje) sporočijo morebitne spremembe podatkov o stavbnih zemljiščih, ki vplivajo na določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Tako kot vsako leto, se konec leta pripravlja nova odmera NUSZ za prihodnje leto. Pristojnost občine v skladu z zakonodajo in Odlokom o NUSZ na območju Mestne občine Velenje je vodenje evidence podatkov za odmero NUSZ in seznama zavezancev za plačilo. Izdaja odločb o odmeri NUSZ in reševanje pritožb na odmero pa je izključno v pristojnosti Finančne uprave Republike Slovenije.

Vsakršne spremembe v zvezi s stavbnimi zemljišči (sprememba lastnika oz. uporabnika, sprememba površine bivalnih ali poslovnih prostorov, odjava poslovnih prostorov, odjava dejavnosti …) je potrebno sporočiti Mestni občini Velenje do petka, 23. decembra 2022, da bodo evidence za odmero NUSZ čim bolj popolne. Kontaktna oseba je sodelavka Urada za urejanje prostora Antonija Tadić, ki je dosegljiva v pisarni številka 108 (1. nadstropje upravne stavbe), na telefonski številki 03 8961 639 ali e-naslovu antonija.tadic@velenje.si.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content