Odlok o podnebnem skladu ne odgovarja na izzive pravičnega prehoda

Mestna občina Velenje je na državo večkrat apelirala, da je nujno sredstva iz podnebnega sklada vračati nazaj v našo regijo, saj bi se samo na ta način lahko zagotovil pravičen prehod iz premogovne regije. Ta sredstva bi se morala vlagati v projektiranje in izvedbo zelene transformacije daljinskega ogrevanja ter obnovo obstoječega vročevoda, s ciljem zniževati izgube ter posledično zmanjševati stroške gospodinjstvom in gospodarstvu. Prav gospodinjstva in gospodarstvo iz Šaleške doline so v podnebni sklad namenili sredstva preko nakupa toplote iz Termoelektrarne Šoštanj. Od 430 milijonov evrov, s katerimi razpolaga sklad, žal niti en evro ni predviden za zagotavljanje pravičnega prehoda premogovne regije SAŠA, čeprav nam je pomoč in podporo pri tem aktualna vlada obljubila, ko so sprejemali odločitev, kdaj bomo izstopili iz premoga. Še enkrat poudarjamo, da bi moral Sklad za podnebne spremembe postati sistemski vir financiranja tranzicije SAŠA regije in Zasavja.

Preko Skupnosti občin Slovenije smo na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije posredovali 3 nujne ukrepe, ki bi jih morali vključiti v Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023, da bi lahko uresničili pravičen prehod premogovnih regij. Gre za ukrepe: Podpora in sofinanciranje projektov zelene tranzicije premogovnih regij Zasavje in SAŠA, Strokovne podlage za trajnostno preoblikovanje sistema daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in Obnova 2C vročevodnega distribucijskega sistema toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj. Žal Vlada Republike Slovenije, naših predlogov ni upoštevala, in je 7. aprila izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. In tako ni, kljub številnim obljubam, naši regiji iz podnebnega sklada namenila niti enega evra. Ob tem spomnimo, da v ta sklad iz Šaleške doline namenimo najmanj 70 milijonov evrov letno, žal pa se ta sredstva ne vlagajo nazaj v dolino za zeleno preobrazbo.

Člani Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje ter direktorja Razvojne agencije savinjsko-šaleške regije in Regionalne razvojne agencije Zasavje so na Skupnost občin Slovenije naslovili pobudo, da se Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 dopolni s tremi ukrepi:

  • Podpora in sofinanciranje projektov zelene tranzicije premogovnih regij Zasavje in SAŠA: Sredstva bi tako namenili sofinanciranju okoljskih projektov v premogovnih regijah Zasavje in SAŠA, ki zmanjšujejo ogljični odtis ter podpori projektov zelene tranzicije, naložbam v obnovljive vire energije in učinkoviti rabi prostora na degradiranih območjih. S temi sredstvi bi se financirale izdelave analiz, raziskav, študij, strokovnih podlag, prostorskih aktov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava dokumentacije), izvedba in implementacija projektov, zunanjih strokovnjakov, promocije in drugo. Ukrep se financira v letu 2022 v višini 3 milijonov evrov in v letu 2023 7 milijonov evrov.
  • Strokovne podlage za trajnostno preoblikovanje sistema daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije: Sistem daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Velenje je ogljično intenziven, saj uporablja fosilno gorivo za proizvodnjo toplotne energije. V skladu z ukrepi za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb se s preoblikovanjem sistema daljinskega ogrevanja občutno zmanjšajo emisije toplogrednih plinov. Sredstva bi namenili načrtovanju preoblikovanja daljinskega sistema ogrevanja na obnovljive vire energije.
  • Obnova 2C vročevodnega distribucijskega sistema toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj: Skladno z usmeritvami Generalnega direktorata za energetiko Evropske komisije, so ukrepi, ki zmanjšujejo ogljični odtis upravičeni do financiranja iz javnih sredstev. Preoblikovanje sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje se bo izvajalo prihodnjih 15 let in postopoma prešlo na obnovljive vire energije. Trajnostni daljinski sistemi ogrevanja uporabljajo nizkotemperaturne režime. Sofinancira se izvedba obnove 2C vročevodnega distribucijskega sistema toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, ki bo zagotavljal obratovanje na nižjih temperaturnih režimih ter s tem zmanjšanje emisij CO2 na letnem nivoju za 2.600 ton.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content