Od 1. marca Mestna blagajna v prostorih Pošte Slovenije

Mestna blagajna Mestne občine Velenje bo s 1. marcem 2022 delovala na obeh poslovalnicah Pošte Slovenije (na Kidričevi cesti 2a in Partizanski cesti 2a) v delovnem času poslovalnic. Občanom bomo tudi v prihodnje omogočali plačevanje položnic brez provizije.

Občani Mestne občine Velenje bodo lahko brez provizije z gotovino poravnali položnice do višine 1.000 evrov pravnih oseb, ki so podprle projekt, na vseh poslovalnicah Pošte Slovenije v delovnem času poslovalnic. V Velenju bo to možno v poslovalnici na Kidričevi cesti 2a vsak delovni dan od 8. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure; medtem ko v poslovalnici na Partizanski cesti 2a ob ponedeljkih, sredah in petkih v dopoldanskem času od 9. do 12. ure ter v popoldanskem času od 13. do 16. ure, ob torkih in četrtkih pa od 9. do 11. ure in od 15. do 18. ure. Gibalno ovirane osebe bodo lahko plačilo položnic poravnale tudi pri pismonoši. Storitev bo Pošta Slovenije opravljala v imenu in za račun Nove KBM.

Sprememba izvajalca prinaša tudi določene novosti. Oprostitev plačila provizije bo možno le za položnice, ki bodo imele navedeno številko pogodbe (v desnem delu polja »ime, ulica in kraj prejemnika« ali v zgornjem delu polja »podpis plačnika«). V kolikor na položnici še ne bo vidne številke pogodbe, bo občan moral sam plačati provizijo. Izdajatelji položnic se morajo prilagoditi zahtevam Pošte Slovenije. Verjamemo, da bo z vsakim naslednjim mesecem možno plačilo čim večjega števila položnic brez provizije.

Trenutno so projekt Mestne blagajne Mestne občine Velenje podprle naslednje pravne osebe: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Festival Velenje, Ferdom, d. o. o., Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Krajevna skupnost Bevče, Krajevna skupnost Pesje, Krajevna skupnost Plešivec, Krajevna skupnost Šentilj, Krajevna skupnost Vinska Gora, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mestna občina Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, d. o. o., OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ Gorica Velenje, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Livada Velenje, OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, OŠ Šalek Velenje, Premogovnik Velenje, d. o. o. (pripojen PV Invest, d. o. o.), PUP – Saubermacher, d. o. o., Šolski center Velenje, Vesta dom, d. o. o. in Vrtec Velenje.

Z nekaterimi dosedanjimi partnerji se še dogovarjamo o sodelovanju, zato bomo seznam o sodelujočih sproti posodabljali in objavljali. S strani Finančne uprave smo bili obveščeni, da jim sistem ne dovoli novih prilagoditev, zato žal nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne bo več možno plačati brez provizije. Bo pa možno plačati položnice, ki jih izdaja Mestna občina Velenje za najemnine garaž, najemnine vrtičkov, letovanje, odvoz zapuščenih vozil in kazni.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content