Obnova dotrajanega parkirišča na Kersnikovi cesti

Na pobudo etažnih lastnikov stanovanjsko-poslovne stavbe na Kersnikovi cesti 1 smo se odločili, da pristopimo k obnovi dotrajanega parkirišča. V sklopu del se bo izvedla sanacija obstoječega parkirišča, delna razširitev in ureditev odvodnjavanja meteorne vode.

Skupaj z arboristko je bil opravljen ogled terena, ki je predviden za razširitev. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da bo zaradi možnosti močnejših poškodb korenin ob izvedbi del potrebno odstraniti tri drevesa, in sicer dva macesna ter jesen.

Na mestih, kjer ocenjujemo, da bo ohranitev dreves mogoča, se bodo gradbena dela izvajala ob prisotnosti arboristke. Ob izvedbi gradbenih del bo arboristka glede na stanje odprtega koreninskega sistema ocenila, ali lahko drevesa, ki so v neposredni bližini načrtovanih izkopov, ohranimo. Poškodbe korenin namreč vplivajo na vitalnost dreves, na sidranje dreves v tla in na drevesno statiko.

Pri izvedbi vseh del se bomo trudili, da ohranimo čim več dreves in da so ta za okolico dolgoročno varna. Če se bo ob izvedbi del ugotovilo, da so zaradi prizadetosti koreninskega sistema drevesa potencialno nevarna, se bo naknadno odredilo, katera drevesa bo potrebno odstraniti. Odstranjena drevesa bomo nadomestili v bližini razširjenega parkirišča.

Izvajalec bo z deli pričel predvidoma 5. septembra, trajala pa bodo predvidoma en mesec. V času izvajanja del parkiranje na delu parkirišča, kjer bodo dela potekala, ne bo možno.

Projekt bo delno sofinancirala tudi Mestna občina Velenje. S strani pooblaščenih predstavnikov etažnih lastnikov in s strani Mestne občine Velenje je bil kot najprimernejši izvajalec izbrano podjetje Andrejc iz Šoštanja.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content