Objavljena prednostna lista prosilcev za občinska stanovanja

Mestna občina Velenje je na spletni strani objavila prednostno listo za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem. Na javni razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj je prispelo 367 vlog; na listo A se je uvrstilo 239 prosilcev, na listo B pa 51. Stanovanja po novi listi dodeljujemo sproti po vrstnem redu, glede na vračanje stanovanj obstoječih najemnikov. Števila stanovanj, ki jih bomo dodelili v naslednjih letih ni mogoče predvideti. Glede na dosedanje izkušnje, ocenjujemo, da jih bomo vsako leto lahko razdelili vsaj 50.

Na javni razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj je prispelo 367 vlog. Od prispelih vlog je bilo 11 zaradi neizpolnjevanja potrebnih pogojev zavrnjenih, od upravičenih je 57 vlog za zamenjavo stanovanja. Nove prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se od 1. 12. 2023 pričnejo uporabljati za dodeljevanje praznih in sproti izpraznjenih neprofitnih stanovanj. Istočasno se s 1. 12. 2023 prenehajo uporabljati liste iz leta 2020. Prosilce smo obvestili o številu prejetih točk na razpisu, prav tako so prejeli odločbe o zaporednem mestu na prednostni listi.

Prednostna lista zajema listo A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, in listo B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Ob javnem razpisu smo zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj. Občina lahko na podlagi 28. člena republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višini najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj sta sestavljena posebna seznama A in B.

Seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, ne bomo objavili, ker števila razpoložljivih stanovanj ni mogoče vnaprej predvideti. Stanovanja bomo dodeljevali skladno s številom upravičencev na prednostni listi in seznamom za zamenjavo glede na primerno stanovanjsko površino ter višino najemnine.

Listi sta na ogled tudi v avli Mestne občine Velenje. V četrtek, 7. decembra 2023, pa bo lista objavljena v časniku Naš čas.

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content