Objavljen razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Vloge sprejemamo do 31. maja v Sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, soba številka 10). Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi, in sicer lista A za stanovanja brez plačila lastne udeležbe in lista B za stanovanja s plačilom lastne udeležbe. Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je objavljen na spletni strani www.velenje.si (Za občane, Javne objave in razpisi). Mestna občina Velenje trenutno razpolaga s skoraj 900 stanovanji. Predvidevamo, da bomo lahko vsako leto rešili 50 stanovanjskih problemov naših občanov. Po sprejetju novih list, predvidoma konec leta, aktualni listi A in B ne bosta več v veljavi.

Razpisujemo oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostnih list izpraznjena, zgrajena ali na novo pridobljena. Glede na to, da števila razpoložljivih stanovanj ni mogoče vnaprej predvideti, se bodo stanovanja v odvisnosti od števila upravičencev na prednostnih listah praviloma dodeljevala glede na primerno stanovanjsko površino in višino najemnine.

Skladno z določili Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem bosta oblikovani dve ločeni prednostni listi, in sicer lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe, ter lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani plačati lastno udeležbo.

Najemniki bodo za neprofitno stanovanje, ki ga bodo prevzeli v najem, plačevali neprofitno stanovanjsko najemnino, individualne stroške in stroške za obratovanje skupnih delov in naprav večstanovanjske stavbe. Neprofitna stanovanjska najemnina je oblikovana na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin oziroma predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, točkovano s 320 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 247,45 EUR.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki so navedeni v razpisu. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost tisti prosilci, ki imajo slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov ter živijo v slabših socialnih ali zdravstvenih razmerah. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini.

Občina bo v okviru svojih možnosti omogočala menjave najemnih stanovanj in pri tem upoštevala spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje), višini najemnine in stroških za uporabo stanovanja.

Vloge prosilci oddajo osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, soba številka 10) do vključno 31. maja 2023, in sicer vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo osebno na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1) ob ponedeljkih od 12. do 15. ure, sredah od 13. do 17. ure, petkih od 10. do 13. ure ter na telefonski številki 03 8961 540.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content