Občinski svet uspešno sklenil oktobrsko sejo

Na oktobrski seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021, s katerim se prihodki in prejemki proračuna povečujejo za 843 tisoč evrov ter odhodki in izdatki za 1,752 milijona evrov. Načrtovanje stanja sredstev na računu na dan 31. 12. 2021, ob upoštevanju prenosa sredstev iz preteklih let, je predvideno v višini 1,7 milijona evrov. 34 % letošnjega proračuna namenjamo za investicije.

Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021 so svetnice in svetniki potrdili sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2021 načrtujejo v orientacijski vrednosti 2.245.252,00 evrov. V načrt so vključene nepremičnine, ki se nahajajo ob Velenjski plaži in v naravi predstavljajo Kamp jezero, ki za občino predstavlja strateško razvojno vrednost.

Potrjen Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim bo omogočal občini pripravljati prilagojene razpise za neprofitna stanovanja za mlajše od 30 let. Mladi zelo težko pridejo do neprofitnih stanovanj, saj po obstoječi zakonodaji ni mogoče dati odločilne prednosti mladim. Želimo si, da bi mladim po 5 letih najema omogočili odkup, zato bomo vložili pobudo za spremembo zakona.

Odlokom o poimenovanju ulic z imenoma Ulica svežih idej in Cesta Jožeta Ervina Prislana bomo v poslovni coni Stara vas preimenovali ulico v Ulico svežih idej in cesto med Efenkovo in Šaleško cesto v Cesto v Jožeta Ervina Prislana.

Prav tako so potrdili Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

Več o vsebini posameznih aktih bomo še obveščali.

Naslednja seja sveta bo predvidoma meseca novembra.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content