Občinski svet tudi o zelenih projektih daljinskega ogrevanja

Svetnice in svetniki so na 21. seji Sveta Mestne občine Velenje na podlagi predstavitve projektov sprejeli stališče do zelene transformacije sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. V Velenju bomo še naprej podpirali razvojno, okoljsko, ekonomsko vzdržne in tehnološko napredne projekte z namenom iskanja alternativnih virov pridobivanja toplotne oskrbe. Vendar mora biti v prihodnje zagotavljanje alternativnih toplotnih virov v večinskem deležu v pristojnosti javne gospodarske službe.

Potrjena sta bila osnutka proračunov Mestne občine Velenje za leti 2022 in 2023, in sicer za leto 2022 načrtujemo odhodkov in izdatkov v višini 54 milijonov evrov in za leto 2023 odhodkov in izdatkov v višini 49,8 milijona evrov.

Na predlog župana Mestne občine Velenje Petra Dermola v letu 2022 ne bomo zvišali vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in na ta način izkazali podporo tako gospodarstvu kot občanom. Dodatno dvigovanje vrednosti točke za izračun nadomestila bi občane in gospodarske subjekte le še dodatno finančno obremenilo. Odmera nadomestila v občinskem proračunu bo manjša v višini 123 tisoč evrov.

S sprejetima odlokoma o lokalnih gospodarskih javnih službah in o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice je bila sprejeta odločitev, da bo občina dejavnost urejanja in čiščenja javne tržnice zagotavljala v javnem podjetju, Komunalnem podjetju Velenje. S tem ne želimo zgolj ohranjati trenutnega stanja tržnice, ampak ga predvsem izboljšati.

Svetnice in svetniki so razpravljali tudi o osnutku novega Odloka o priznanjih v Mestni občini Velenje, s katerim želimo opredeliti dve novi priznanji – ambasador Mestne občine Velenje in kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje. Predlog odloka bodo obravnavali na decembrski seji.

S Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje, smo določili spremembe meril za ocenjevanje kulturnih programov in projektov.

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje smo namesto predstavnika podjetja Gorenje, ki je do leta 2020 sofinanciralo dejavnost Galerije Velenje, v strokovni svet imenovali predstavnika Mladinskega sveta Velenje.

Kadrovske zadeve

V Komisijo za mladinska vprašanja so namesto Dimitrija Amona, ki je postal direktor ŠRZ Rdeča dvorana, imenovali novo članico komisije: predstavnico Mladinskega centra Velenje Špelo Verdev.

Nepremičninske zadeve

Iz javnega dobra smo izvzeli nepremičnine v Lazah (ID znak parcela 965 1421/3), v Velenju (ID znak parcela 964 3576/15), v Vinski Gori (ID znak parcela 975 848/30) in v Prelski (ID znak parcela 974 1075/17). Predmetne nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra postale last Mestne občine Velenje.

Ustanovitev grajenega javnega dobra

Ustanovili smo grajeno javno dobro lokalnega pomena v Podkraju (ID znak parcela 968 165/4 in parcela 968 167/6), v Škalah (ID znak parcela 957 908/6) in v Kavčah (ID znak parcela 967 312/7, 313/53, 313/56, 313/58).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content