Občinski svet o aktivnostih pri pripravi nujnih zakonov – o prestrukturiranju in o zapiranju premogovnika

Danes se je občinski svet seznanil z aktivnostmi v zvezi s pripravo Zakona o razvojnem prestrukturiranju SAŠA premogovne regije in Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki ju nujno potrebujemo. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je povedal, da sta oba zakona v procesu izhoda iz premoga, ki nas čaka, ključnega pomena in da je pomembno, da bodo želje, potrebe in usmeritve lokalne skupnosti pri sprejemanju zakonov upoštevane. Zakonsko se morajo urediti vsa področja, ki bodo zagotavljala varno, zanesljivo in pravično prestrukturiranje za vse deležnike, ki delujemo na tem območju, in zato tudi opredeliti finančne vire.

Na seji sveta sta aktivnosti pristojnih ministrstev predstavila Srečko Đurov, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj in dr. Marko Maver, namestnik generalnega direktorja Direktorata za naravo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Oba sta se strinjala, da morata biti oba zakona čim bolj usklajena in povezana, upoštevati pa je treba tudi lokalno skupnost. Zakona naj bi bila sprejeta do konca tega leta.

Vlada Republike Slovenije je januarja 2022 sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Letnica izstopa iz premoga je bila določena za leto 2033. Proces izstopa zajema dve fazi – proces zapiranja premogovnika in hkratno razvojno prestrukturiranje Savinjsko-šaleške premogovne regije. V skladu s sprejeto strategijo bo potrebno odpraviti negativne posledice predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje in ustvarjati privlačno in zdravo bivalno okolje z močno infrastrukturo. To bomo dosegli le s sprejetjem ukrepov na gospodarskem, okoljskem, energetskem, infrastrukturnem, davčnem, zaposlitvenem, izobraževalnem in socialnem področju, s skupnim ciljem zagotoviti nadaljnjo gospodarsko rast in razvoj te regije.

Svet Mestne občine Velenje je 13. aprila 2021 že sprejel stališče do Osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. V takratnem sklepu smo opredelili zahteve, da mora biti do prenehanja izkopavanja premoga vsaj 5 tisoč delovnih mest nadomeščenih s stabilnimi delovnimi mesti s primerljivo ali višjo dodano vrednostjo, da mora biti zagotovljen zanesljiv nadomestni toplotni vir, ki bo okoljsko in ekonomsko vzdržen, ter da mora biti zagotovljena podpora k realizaciji identificiranih projektov v vrednosti 1,1 milijarde evrov. Te zahteve so svetnice in svetniki ponovno vključili v tokratni sklep o prestrukturiranju.

Svet Mestne občine Velenje je po razpravi pripravil in potrdil dva predloga sklepov: Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do priprave Zakona o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-šaleške premogovne regije in Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do priprave Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Oba sklepa bomo posredovali na vse pristojne vladne in druge institucije ter vam jih tudi prilagamo.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content