Kandidature za župana

Trenutno ni novih potrjenih kandidatur.

Kandidature za občinski svet

Trenutno ni novih potrjenih kandidatur.

Kandidature za Svete KS in MČ

  • Franc Maršnjak in skupina volivcev za volitve v Svet KS Šalek: 1 kandidat
  • Marko Zakrajšek in skupina volivcev za volitve v Svet KS Šalek: 1 kandidat
  • Alenka Košir in skupina volivcev za volitve v Svet KS Pesje: 1 kandidatka
  • Franc Pavšek in skupina volivcev za volitve v Svet KS Šalek: 1 kandidat
  • mag. Dragica Povh in skupina volivcev za volitve v Svet KS Šalek: 1 kandidat
  • Rok Hozjan in skupina volivcev za volitve v Svet KS Bevče: 1 kandidat
  • Anton Podpečan in skupina volivcev za volitve v Svet KS Bevče: 3 kandidati
  • Miroslav Krušnik in skupina volivcev za volitve v Svet KS Bevče: 1 kandidat
  • Mateja Brusl in skupina volivcev za volitve v Svet KS Bevče: 1 kandidat
  • Marija Jelen in skupina volivcev za volitve v Svet KS Šalek: 1 kandidat
Skip to content