Občanom omogočamo hitro, enostavno in cenejšo oddajo elektronskih vlog

Na Mestni občini Velenje si že nekaj časa prizadevamo občankam in občanom omogočiti hitrejšo, zanesljivo in predvsem enostavnejšo pot za oddajanje obrazcev, ki jih potrebujejo v različnih upravno-pravnih postopkih. Spletno oddajanje vlog je možno tudi v času izven uradnih ur občine. 24 ur na dan in 7 dni v tednu lahko tako preko elektronskega obrazca izpolnite vlogo, jo podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom, po potrebi plačate takso in vlogo elektronsko oddate.

Z omogočanjem elektronske oddaje vlog zagotavljamo celovito dostopnost spletne oddaje vlog, brez fizičnega prihoda na občino. Elektronske vloge omogočajo oddajo izven delovnega časa občine, nekatere pa so deloma oproščene tudi plačila takse.

Na spletni strani Mestne občine Velenje https://www.velenje.si/za-obcane/e-vlozisce/ je objavljen seznam vlog, iz katerega lahko izberete vlogo, ki jo želi izpolniti. Vloge, ki se najpogosteje uporabljajo, vsebujejo obrazložen namen in pravne podlage.

Če je za vlogo ob oddaji potrebno plačati upravno takso, nov sistem omogoča spletno plačevanje taks. Vlagatelj ob oddaji izbere, kdaj želi plačati vlogo: naknadno s položnico ali takoj ob oddaji vloge.

Digitalno potrdilo lahko zainteresirani pridobijo na povezavi https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/. Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA lahko pridobijo osebe starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO ter so opravilno sposobne. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

Vlogo je možno oddati tudi prek mobilnih naprav in jo elektronsko podpisati z uporabo mobilne identitete smsPASS. Več informacij lahko zainteresirani dobijo na povezavi Mobilna identiteta smsPASS » SI-TRUST / Državni center za storitve zaupanja (gov.si).

Z elektronskimi vlogami želimo občankam in občanom omogočiti zanesljiv, predvsem pa lažji način oddajanja vlog in bolj racionalno porabljen čas, brez čakalnih vrst.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content