Novi ukrepi za razbremenitev parkirnih mest v mestnem središču

V Velenju želimo izboljšati prometno varnost tudi z različnimi ukrepi za razbremenitev parkirnih mest. Želimo si zmanjšati število parkiranih avtomobilov zaposlenih v centru mesta, promoviramo hojo in kolesarjenje kot najbolj primerna načina za premagovanje krajših razdalj, nudimo nizke cene parkiranja v dveh garažnih hišah, omogočamo brezplačen mestni avtobusni prevoz Lokalc in brezplačno uporabo koles Bicy. Uvajamo tudi novost – souporabo vozil (carsharing), ki spodbuja trajnostno mobilnost, razbremeni promet in pripomore k čistejšemu zraku. Spremembe potovalnih navad so povezane tudi s podnebnimi cilji, h katerim smo se zavezali s sodelovanjem v Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest z namenom, da zagotovimo kakovostno in prijetno bivalno okolje. Cene parkiranja, ki stopijo v veljavo v naslednjem letu, bodo v Velenju kljub spremembi zaradi dviga stroškov vzdrževanja med najnižjimi v primerjavi z drugimi mestnimi občinami.

Svetnice in svetniki so sprejeli Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje, s katerim se bodo v naslednjem letu (2024) spremenile cene urnega parkiranja v coni A, cene abonmajev in letnih kart.

Ker so parkirna mesta v mestnem središču (cona A) že nekaj časa nadpovprečno obremenjena s parkiranimi vozili, smo ustanovili komisijo za mobilnost, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja prometa. Komisija za razbremenitev parkirišč v coni A (mestno središče) predlaga več ukrepov – dvig cene urnega parkiranja z 0,60 evra na 1 evro, uvedbo nove letne karte, ki bo poleg veljavnosti v coni A veljala tudi v conah B, C, D, E, G in H, stala bo 350 evrov. Cena letnih kart za preostale cone ostane 250 evrov. Spremeni se tudi cena zlate letne karte, s katero lahko parkirate v vseh garažnih hišah in vseh modrih conah, cena bo 450 evrov. V garažnih hišah Mercator (spodnja etaža) ter Avtobusna postaja (prva etaža) bo znašala celodnevna parkirnina 4 evre, s tem da bo veljalo parkiranje za 24 ur od časa prihoda in ne več za tekoči dan do 24. ure. Doda se tudi možnost večdnevnega parkiranja. Cene mesečnih kart se prilagodijo glede na ceno letne karte v določeni coni. V vseh parkirnih conah se povečuje cena prvega abonmaja z 12 na 15 evrov, cena drugega abonmaja pa s 45 na 55 evrov. Ukrepi stopijo v veljavo s 1. 1. 2024.

S predlaganimi ukrepi bomo zmanjšali število parkiranih avtomobilov zaposlenih, ki zasedejo parkirno mesto osem ur ali več. Tako se bodo ta parkirna mesta sprostila za obiskovalce, ki imajo v mestu kratkotrajne opravke. Več prostora bomo lahko namenili ranljivejšim skupinam (otroci, osebe z oviranostmi, starejši, pešci, kolesarji ipd.).

Sredstva iz naslova parkirnin so v celoti porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in čiščenja, električne energije, posodobitev parkomatov, zarise območij modrih con, urejanje pločnikov, kolesarskih poti in za druge ukrepe trajnostne mobilnosti.

Eden izmed načinov za zmanjšanje števila avtomobilov v mestnem središču in v ostalih predelih mesta je tudi souporaba vozil ali carsharing. Souporaba je uporaba avtomobila izvajalca storitve, ki nudi kratkotrajno plačljivo izposojo vozil, na način, da vozilo uporabnik prevzame in pusti na določenem mestu. Z vzpostavitvijo sistema se spodbuja trajnostna mobilnost, razbremeni promet in pripomore k čistejšemu zraku, saj so vozila, ki so namenjena souporabi vozil, običajno na električni pogon.

Glede na velikost mesta Velenje sta hoja in kolesarjenje najbolj primerna načina za premagovanje krajših razdalj (urejeno kolesarsko omrežje obsega 30 km, pešpoti obnavljamo in dodajamo urbano opremo za večje udobje), na voljo sta tudi dve garažni hiši z nizkimi cenami parkiranja in brezplačen mestni avtobusni prevoz Lokalc.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content