Nov energijsko toplotni dodatek za socialno ranljive skupine

V Mestni občini Velenje smo uvedli nov energijsko toplotni dodatek, s katerim bomo zaščitili socialno ranljive odjemalce toplotne energije iz daljinskega ogrevanja pred posledicami dviga cen energentov in življenjskih potrebščin. Energijsko toplotni dodatek v višini 30 evrov je namenjen za plačilo toplotne energije. Upravičenci so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto pri Komunalnem podjetju Velenje in tisti, ki so v tekočem letu upravičeni do enkratne izredne denarne pomoči. Svetnice in svetniki so Pravilnik o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje, ki se bo upošteval za kurilno sezono od 1. 2. do 30. 4. 2023, soglasno potrdili.

S Pravilnikom o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in življenjskih potrebščin določa začasna pravica do energijsko toplotnega dodatka. Gre za dodatek fizičnim osebam za plačilo toplotne energije, ki ga Mestna občina Velenje namenja za vse t. i. ranljive odjemalce toplotne energije, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto na območju Mestne občine Velenje. Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje stanovanjskih prostorov in je prejemnik enkratne izredne denarne pomoči na Mestni občini Velenje v tekočem letu.

Energijsko toplotni dodatek v višini 30 evrov je namenjen za plačilo toplotne energije in mora biti namensko porabljen, zato se s soglasjem upravičenca nakaže neposredno Komunalnemu podjetju Velenje. Dodatek se dodeljuje na podlagi vloženih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev glede na vrstni red vloženih popolnih vlog. Rok za predložitev vlog je 30. 6., obrazec pa bo še ta teden objavljen na spletni strani www.velenje.si. Energijsko toplotni dodatek se dodeljuje za obdobje od 1. 2. do 30. 4. 2023.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content