Neznanci uničujejo tudi drevesa

Kljub našim številnim opozorilom žal znova ugotavljamo, da neznanci še vedno uničujejo naše bivalno okolje. Tokrat smo opazili poškodbo drevnin, ki imajo še posebej v mestnem okolju izrazito pomembno vlogo. Koncesionar je pri obrezu drevnine ugotovil, da ima macesen ob objektu na Bračičevi cesti 1 obsekan spodnji del debla, neznanci so odlomili tudi mlado lipo, ki je bila kot nadomestno drevo posajena med reko Pako in Vodnikovo cesto. Vrednost dreves ocenjujemo na več kot 4.000 evrov, proti neznanemu storilcu pa smo podali ovadbo na policijsko postajo.

Predvidevamo, da je bil cilj obsekanja spodnjega dela debla macesna, ki se nahaja na občinski parceli, krajšanje življenjske dobe drevesa. Stanovalci zgradbe, ob kateri je rasel macesen, so namreč lani podali vlogo na Komisijo za urejanje drevnine, zelenic in nasadov v Mestni občini Velenje, da jih motijo iglice macesna, ki jim padajo po avtomobilih in v reže za zračenje. Zaradi tega naj bi imeli dodatne stroške s čiščenjem in popravilom avtomobilov. Komisija je vlogo obravnavala in zavrnila predlagano odstranitev drevesa. Zaradi posega, ki so ga storili neznani storilci, je bilo potrebno macesen podreti.

Za tovrstna ravnanja je z Odlokom o splošnem redu v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju odlok) predpisana globa za fizično osebo v višini 200 evrov. V skladu z odlokom je brez soglasja lastnika prepovedano izvajati posege na drevnini ali drugih zasaditvah na javnih zelenih površinah. Prav tako je za primere poškodovanja tuje lastnine ali obremenjevanja in uničevanja okolja v kazenskem zakoniku predvidena zaporna kazen.

Mestna občina Velenje je za oba primera na Policijsko postajo Velenje podala ovadbo proti neznanemu storilcu. Občane pozivamo, da če bodo priča podobnim dejanjem, to nemudoma prijavijo na številko 113, Policijsko postajo Velenje na telefonsko številko 03 89 86 100 ali redarsko službo Skupne občinske uprave SAŠA regije na telefonsko številko 03 89 61 748.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content