Nad vandalizem tudi z večjo prisotnostjo občinskih redarjev

Na Seji Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje smo obravnavali letna poročila Policijske postaje Velenje, Skupne občinske uprave SAŠA regije, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje in Medobčinske LAS Velenje. Sodelovanje različnih organizacij pri zagotavljanju varnosti občanov je na izjemno visokem nivoju, na kar smo zelo ponosni. Člani sosveta so se strinjali, da bomo z večjo prisotnostjo občinskih redarjev v mestnem središču omilili vandalizem in preprečili kazniva dejanja.

Skupna občinska uprava SAŠA regije (SOU SAŠA regije) je v preteklem letu opravljala naloge za 11 občin ustanoviteljic na različnih delovnih področjih (medobčinska inšpekcija, medobčinsko redarstvo, pravna služba, občinsko odvetništvo, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, informatika). Na medobčinskem redarstvu zbirajo vse primere vandalizma in kaznivih dejanj zoper infrastrukturo, ki je v lasti Mestne občine Velenje. V ta namen dogodke dokumentirajo in zavarujejo dokaze. Podatke v obliki kazenskih ovadb s predlogom za pregon storilcev posredujejo Policijski postaji Velenje. V letu 2023 so zabeležili 12 takšnih dogodkov. Služba medobčinskega redarstva se je kadrovsko okrepila in bo zaradi tega lahko v prihodnje še bolj pogosto prisotna na terenu in tudi na ta način preprečevala vandalizem. V letošnjem letu smo zaposlili 4 občinske redarje, tako je sedaj 13 občinskih redarjev, ki opravljajo delovne naloge v 11 občinah ustanoviteljicah. Prav tako smo zaposlili vodjo medobčinskega redarstva, ki vodi celotno Službo medobčinskega redarstva.

Policijska postaja Velenje je v letu 2023 na področju kaznivih dejanj obravnavala primerljivo število kaznivih dejanj kot v zadnjem petletnem povprečju. Na področju splošnih policijskih nalog, kjer so obravnavane kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, je bilo prijavljenih oz. zaznanih najmanj kršitev v petletnem obdobju. Število prometnih nesreč se je nekoliko povečalo, nekoliko več so beležili lažje in huje telesno poškodovanih, ena oseba je v prometni nesreči izgubila življenje.

Medobčinska LAS Velenje je lani izvedla številne brezplačne preventivni programe kot so Šola za starše – Otroci so naše največje bogastvo, Družinska rekreacija, Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo si oči, projekt Neverjetna leta – treningi starševstva. Finančno so podprli tudi terapevtsko skupino zdravljenih alkoholikov Breza v Velenju, tradicionalni Tek očkov. V letu 2023 so z različnimi projekti mlade informirali, jih ozaveščali in preko kreativnih vsebin vzpodbujali k bolj kvalitetnemu preživljanju svojega prostega časa in razvijanju njihovih potencialov. Izvedli so tudi dva kreativna natečaja na temo med vrstniškega nasilja.

Program dela Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje dograjuje na podlagi Agencije za varnost v cestnem prometu RS, predlogov članov in članic, ZŠAM, šol, vrtcev in občanov. Pri svojem delu so želeli izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležencev v cestnem prometu, uveljavljanje cestnoprometnih predpisov, varnost cestne infrastrukture ter zaščito ranljivih udeležencev v cestnem prometu. S preventivnimi akcijami želijo zaščititi ranljive skupine udeležencev v cestnem prometu, predvsem otroke, starejše, pešce in kolesarje. Prizadevajo si, da bi se približali »viziji nič« in zmanjšali število prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content