Na podlagi januarske porabe toplote bomo prilagodili ukrepe za pomoč občanom

V preteklem tednu smo v Mestni občini Velenje sprejeli številne ukrepe, s katerimi bomo znižali strošek ogrevanja na položnicah posameznega uporabnika daljinskega ogrevanja. Na osnovi januarskih izračunov porabe toplote (računi, ki še niso bili izdani) bomo pripravili dodatno analizo in prilagodili ukrepe ter še naprej iskali možnosti za dodatno pomoč prebivalcem v Velenju. Tudi s tem namenom bo Komunalno podjetje Velenje (KPV) izdajo računov za mesec januar za večstanovanjske objekte zamaknilo za nekaj dni v februarju.

 Na pobudo župana se bo ustanovila tudi posebna delovna skupina, ki bo podrobneje pregledala porabo toplotne energije po posameznih objektih in stanovanjih za zadnja tri leta in pripravila analizo, na podlagi katere bomo prilagodili ukrepe za zniževanje porabe in stroškov ogrevanja. Glavni cilj je, da čim prej označimo kritične objekte in do naslednje kurilne sezone z ukrepi za boljšo energetsko učinkovitost porabo ogrevanja kritičnih objektov čim bolj znižamo.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci in vodstvom Komunalnega podjetja Velenje se je srečal s predstavniki etažnih lastnikov in upravniki večstanovanjskih stavb, ki so predstavili svoje poglede in izzive, s katerimi se soočajo ob povišanih stroških za ogrevanje. Tudi na osebnih pogovorih z občani, ki jih je bilo več kot trideset, smo dobili informacije, da veliko število občanov nima nameščenih ne termostatskih ventilov ne individualnih števcev oz. delilnikov stroškov ogrevanja za merjenje individualne porabe toplote v večstanovanjskih stavbah. Prav tako jih okoli 70 odstotkov biva v objektih, ki niso energetsko sanirani.

Na podlagi januarskih izračunov porabe toplote bomo opravili dodatno analizo in pripravili dodatne ukrepe. Za vsak objekt in vsakega občana individualno. Ukrepe bomo prilagodili dejanski situaciji in potrebam ter pripravili konkretne rešitve, da stroški na računu občanov v prihodnje ne bodo več tako visoki.

Na vseh srečanjih, ki jih je župan v preteklih dneh opravil, se je potrdilo, da so porabe po posameznih stanovanjih v isti stavbi precej različne in te razlike želimo odpraviti. Ob tem pozivamo vse občane in občanke, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, naj se za točne podatke o delitvi porabe toplote nemudoma obrnejo na izvajalce delitev. Z njimi ne Mestna občina Velenje ne Komunalno podjetje Velenje nimata pogodbenega odnosa, saj je tako opredeljeno v slovenski zakonodaji. Lahko pa občanom svetujemo, kar pospešeno že izvajamo vsak dan.

Župan je ponovno poudaril, da Mestna občina Velenje nima vpliva na variabilni del cene toplotnega ogrevanja, saj zakon občini ne omogoča tovrstnih pristojnosti. Tudi v prihodnje bomo dodatno pozornost namenjali osveščanju občanov in aktivno komunicirali o vseh ukrepih in možnostih za finančno pomoč, k čemur smo povabili tudi svetnice in svetnike, predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti, sindikate ter društva upokojencev. Med drugim načrtujemo strokovno predavanje glede delitve stroškov porabe, saj smo zaznali, da ima vsak večstanovanjski objekt svojega izvajalca in z njim povezan sistem.

V Velenju smo v prostorih občine odprli INFO točko za pomoč občankam in občanom (telefonska številka: 03 8961 738; elektronski naslov: nina.korelc@velenje.si).

Spomnimo,

v Velenju bomo subvencionirali ceno ogrevanja in sanitarne tople vode v višini 10 evrov za 1 MWh (že za mesec januar in februar 2024, za mesec marec in april 2024 pa v višini 5 evrov na 1 MWh), za ranljive skupine ohranjamo energijsko toplotni dodatek, ki bo po novem 40 % stroškov porabe toplotne energije (tudi za plin), z razpisi pa bomo sofinancirali ukrepe za zmanjševanje porabe toplote. Prav tako bo Komunalno podjetje Velenje s 1. februarjem za cca 6 % znižalo ceno toplote.

V Mestni občini Velenje za ranljive skupine že omogočamo enkratno denarno pomoč in dodatno pomoč v okviru Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje.

Za nižjo porabo toplotne energije in s tem posledično nižje položnice bomo opravili neodvisen zunanji pregled poslovanja KPV, do konca leta 2027 bomo s sredstvi v višini več kot 20 milijonov evrov obnovili daljinsko omrežje in toplotne postaje. Z evropsko investicijsko banko smo v dogovorih o financiranju projektov energetskih sanacij stanovanjskih blokov.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content