Na podeželju do konca leta že približno 1.000 novih uporabnikov hitrega interneta

Ocenjujemo, da bo do konca letošnjega leta na omrežje projekta RUNE na hitri širokopasovni internet na podeželskih območjih priklopljenih že približno 1.000 uporabnikov. Trenutno z deli zaključujejo v krajevnih skupnostih Kavče, Bevče, Šentilj in Vinska Gora. Dela potekajo še v Krajevni skupnosti Pesje. Na sestanku z izvajalcem, podjetjem GPO, smo se dogovorili, da bodo čim prej odpravili manjše pomanjkljivosti, ki so se pojavile na terenu.

V začetku prihodnjega leta bodo v okviru projekta RUNE z deli nadaljevali v naseljih: Paški Kozjak, Loke, Lopatnik pri Velenju, Paka pri Velenju in Šenbric. V nadaljevanju leta 2024 pa še v Škalah, Hrastovcu, Cirkovcah in Plešivcu. V načrtu imajo tudi izvedbo priključkov uporabnikom, ki se bodo še prijavili ob izgrajeni trasi in imajo priključek ob parceli. Poleg tega bo T2 spomladi začel z izgradnjo optičnega omrežja še v Stari vasi (ulice Levstikova, Čopova, Erjavčeva, Jerihova, Stanetova).

Na pobudo predsednikov krajevnih skupnosti smo organizirali sestanek z izvajalcem, podjetjem GPO, in jih opozorili na manjše pomanjkljivosti, ki so se pojavile na terenu (komunikacija, obveščanje, pridobivanje soglasij, neutrjene bankine ipd.). Izvajalec del se je zavezal, da bo odpravil pomanjkljivosti (utrdil bankine, saniral prekope, izboljšal komunikacijo). Še v tem letu se bomo z izvajalcem ponovno sestali, da bo predstavil, katere ukrepe je izvedel in katere pomanjkljivosti je že odpravil.

Projekt RUNE s širokopasovnim optičnim omrežjem povezuje naselja na podeželskih območjih, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimiva. Razvoj pomembno izboljšuje kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Prav tako je kakovostno omrežje pomembno za kmetijsko in prehrambno-predelovalno dejavnost, spodbuda razvoju podeželskega turizma in tudi razvoju celotnega gospodarstva v manj atraktivnih okoljih. S projektom se bo izboljšala kakovost življenja, omogočile se bodo enake možnosti za vse. Tudi občanom izven mesta bo zagotovil optimalno internetno povezavo, ki je ključnega pomena za razvoj digitalne družbe. V občini so trenutno z omrežjem pokrite krajevne skupnosti Podkraj pri Velenju, Kavče, Šentilj, Bevče, delno tudi Vinska Gora in Pesje.

Možnost dostopa do ultrahitre optične povezave bo omogočen kar 3.400 novim uporabnikom, kar bo marsikomu pomagalo pri delu ali šolanju.

Projekt RUNE z globalnim omrežjem povezuje naselja na podeželskih območjih Slovenije, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimiva. RUNE je v celoti tuja zasebna naložba, financira jo sklad CEBF – Connecting Europe Broadband Found. Vključenost naslova v projekt RUNE je mogoče preveriti na spletni strani www.ruralnetwork.eu kjer je, hkrati z gradnjo infrastrukture, priključek mogoče tudi naročiti.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content