Na okrogli mizi Olimpijskega komiteja Slovenije predstavljeno področje športa v Velenju

Včeraj je Olimpijski komite Slovenije v Ljubljani organiziral okroglo mizo o pomenu delovanja športne zveze za lokalno skupnost. Na okrogli mizi je sodeloval tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki je povedal, da si lokalna skupnost z različnimi aktivnostmi in projekti prizadeva, da imamo v Velenju dobre pogoje tako za rekreativen kot za profesionalni šport. Se pa v zadnjih letih pozna, da je manj sredstev s strani sponzorjev, da je potrebno zagotavljati sredstva za obnovo športne infrastrukture in izgradnjo novih objektov, se prijavljati na razpise. Mestna občina Velenje je dve leti nazaj za 100 tisoč evrov povečala sredstva namenjena področju športa in tako namenjamo športu sedaj 300 tisoč evrov letno. Vsekakor pa ima pomembno vlogo v občini Športna zveza Velenje, ki deluje kot povezovalni člen in vodilni akter na področju športa. Največji izziv na lokalni ravni predstavlja gradnja nove športne infrastrukture, ki jo športni klubi in društva, otroci, mladina, rekreativni ter vrhunski športniki potrebujejo za nadaljnji razvoj. Velika pridobitev za Velenje v prihodnosti bo tudi nov Urbani park.

Mestna občina Velenje je za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov ustanovila javni zavod Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, programski del na področju športa pa pokriva Športna zveza Velenje. Sodelovanje javnega zavoda in Športne zveze Velenje je ključnega pomena za delovanje športa v MO Velenje, kar z dobrim delom in rezultati tudi dokazujemo. Vzdrževanje, načrtovanje in obnavljanje infrastrukture se vsakodnevno prepleta z izvajanjem športnih programov, projektov in dogodkov.

Športna zveza Velenje z različnimi projekti in dogodki igra zelo pomembno vlogo pri spodbujanju ljudi, da si vzamejo čas za šport. V prvi vrsti skrbi za kvalitetno delovanje in podporo osnovnim celicam v športu, torej športnim klubom in društvom, hkrati pa skrbi za izvajanje programa Naučimo se smučati, za strokovno in informacijsko podporo športu, za izvajanje programa Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja, program pospeševanja vrhunskega športa, programe, ki se odvijajo med počitnicami in pouka prostih dnevih, usposabljanje in izpopolnjevanje v športu, za prireditev ob podelitvi priznanj Športnik leta ter za mednarodne igre šolarjev. Izmed projektov, ki jih izvajajo smo še posebej ponosni na tiste, ki so bili plod lokalnega znanja in ambicioznosti posameznikov, ki se sedaj izvajajo tudi na nacionalnem nivoju. S tem dokazujemo, da je izmenjava primerov dobrih praks izredno pomembna in da lahko le na ta način skupaj skrbimo za nadaljnji razvoj športa na vseh področjih.

Ob strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa športni objekti. Spodbujamo naložbe in vzdržujemo ustrezno infrastrukturo, namenjeno športni rekreaciji, vrhunskemu športu in promociji zdravega življenjskega sloga. Na območju občine je urejena raznovrstna športna infrastruktura, ki je namenjena različnim skupinam in uporabnikom. Občanom je na voljo tako v obliki športnih objektov kot tudi primernih površin za rekreacijo v naravi. V neposredni bližini mesta so številne pohodniške poti, okolica jezer pa omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa. Kljub obstoječi infrastrukturi se vedno bolj kaže potreba po nadgradnji in novih športnih površinah in športnih objektih. V našem lokalnem okolju se pojavljajo tudi nove športne aktivnosti, čigar razvoj lahko pospešimo samo z ustrezno športno infrastrukturo oziroma je potrebno obstoječo infrastrukturo posodobiti.

Mestna občine Velenje izvaja tudi različne finančne spodbude na področju športa. Vsakoletni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa je eden prvih javnih razpisov v koledarskem letu in ga poskušamo izpeljati čimprej, da lahko klubi in društva sredstva za sofinanciranje programov, vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog čimprej dobijo. Nezmožnost začasnega financiranja klube in društva postavlja pred izziv preživetja do zaključenega postopka javnega razpisa. Že nekaj let pa namenjamo dodatna sredstva najuspešnejšim športnim klubom in društvom za nadpovprečne športne rezultate in predvsem promocijo Velenja doma in v tujini. Poleg finančnih sredstev, ki jih MO Velenje vlaga v športne programe in vzdrževanje športne infrastrukture pripomoremo k boljšemu delovanju klubov in društev tudi na način, da jim omogočamo brezplačno uporabo športnih površin in objektov, ki so v lasti MO Velenje. Že nekaj let pa občina izplačuje tudi nagrade za športne dosežke.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content