Na jutrišnji seji sveta tudi o ukrepih za reševanje stisk občanov

V torek, 30. januarja, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 10. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o pridružitvi Mestne občine Velenje h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
 4. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
 5. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP BC10 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi, na zemljišču s parcelno št. 371/1, katastrska občina 976-Črnova v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3643)
 6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP BC10 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi, na zemljišču s parcelno št. 187/5, katastrska občina 955-Bevče v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3628)
 7. Predlog Sklepa o postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte in so posledica neurij v letu 2023
 8. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
 9. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v MOV v letu 2024
 10. Seznanitev s sestavo cene toplotne energije
 11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
 12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
 13. Predlog Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
 14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)

Predlagana je naslednja razširitev dnevnega reda:

-Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024.

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content