Na investicijskem forumu v Bruslju predstavili velenjske projekte za energetsko preobrazbo

Včeraj je v Bruslju potekal investicijski forum konvencije županov. Direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori in koordinator projekta Nejc Jurko iz Zavoda KSSENA sta predstavila naš projekt 3DiVERSE, ki bo uvedel celovit, več sektorski in več nivojski pristop k načrtovanju in izvajanju naložb v trajnostno energetsko infrastrukturo z usklajeno uporabo ukrepov na strani ponudbe in povpraševanja. Pristop projekta 3DIVERSE bo temeljil na predpostavki čim večje mobilizacije zasebnega kapitala in spodbujanja naložb, ki jih vodi skupnost, z zagotavljanjem mehanizmov, ki zagotavljajo boljši dostop do kapitala, nižje stroške naložb, visoko pregledanost ter finančne in socialne spodbude. Dolgoročne cilje projekta pa predstavlja nadaljnja replikacija pristopa 3DIVERSE, uvedenega na primeru Savinjsko-šaleške regije v prehodu, ki bo služil kot zelo ponovljiv in razširjen model za izvajanje v partnerskih regijah EU in zunaj nje. Mestna občina Velenje je leta 2010 podpisala Konvencijo županov, s katero smo se zavezali k se bolj ambicioznim ciljem zelene tranzicije in zmanjševanju CO2 izpustov.

Direktor mag. Iztok Mori je na forumu predstavil tudi druge projekte s področja energetske preobrazbe: preobrazbo daljinskega ogrevanja in postopke energetske sanacije povezane z njo ter financiranje energetskih projektov in pomen tehnične pomoči s strani Evropske investicijske banke.

Mestna občina Velenje je tudi članica delovne skupine v sklopu Iniciative premogovnih regij v tranziciji pri evropski komisiji, v sklopu katere so oblikovali smernice in priporočila za prehod ogrevanja iz premoga na zelene vire energije, ki so bile tudi predstavljene na tem forumu.

Naložbeni forum Konvencije županov je letna konferenca, ki predstavlja uspešne projekte financiranja energetske učinkovitosti, prilagajanja podnebnim spremembam in inovativnega energetskega načrtovanja ter pobude, ki delujejo po vsej Evropi. Konferenca združuje mesta, finančne institucije in druge akterje za izmenjavo dobrih praks in uspešnih rešitev za skupne izzive.

Dogodek organizirata Generalni direktorat Evropske komisije za energijo, Generalni direktorat za podnebne ukrepe in Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje v sodelovanju s pobudo Konvencija županov.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content