Mladim prijazna občina tudi v prihodnje

V okviru slovesnosti ob 10-letnici programa Mladim prijazna občina, ki je potekala pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, je Mestna občina Velenje ponovno prejela certifikat Mladim prijazna občina z veljavnostjo do leta 2024.

Predsednik republike Borut Pahor se je predstavnikom občin zahvalil za požrtvovalnost in trud, ki ju vlagajo, da občani, mladi živijo bolje. Certifikat je v imenu župana Petra Dermola prevzela podžupanja Aleksandra Vasiljević.

Mestna občina Velenje je ponosni nosilec certifikata Mladim prijazna občina že od samega začetka programa. Leta 2012 smo kot ena prvih občin v Sloveniji prejeli certifikat z veljavnostjo štirih let, katerega uspešno ohranjamo vse do danes.

Mestna občina Velenje je v zadnjem obdobju uspešno izvedla številne projekte, ki pomembno vplivajo na še boljšo kvaliteto življenja; mladim smo za 50 odstotkov znižali komunalni prispevek, sprejet je pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim (razpis bo objavljen v začetku naslednjega leta), več sredstev namenjamo za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih, mlade aktivno vključujemo v razvojne projekte, znesek enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka smo povišali za 100 % (sedaj znaša 300 evrov).

Letos je Inštitut za mladinsko politiko ponovno objavil javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za naslednje štiriletno obdobje. Mestna občina Velenje je oddala obsežno prijavo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju kriterijev na vseh prednostnih področjih in sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2020–2024.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Podeljuje se lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi prijave na poziv prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Ti ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih, starih od 15 do 29 let, v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je bil poseben poudarek namenjen področjem participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih in mladinskega organiziranja.

Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Predsednik republike Borut Pahor se je predstavnikom občin zahvalil za požrtvovalnost in trud, ki ju vlagajo, da njihovi občani, mladi živijo bolje. Izpostavil je uspešne razvojne politike lokalnih skupnosti, ki v svojih programih naslavljajo izzive mladih.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content