Mladim pomagamo reševati prvi stanovanjski problem

Mestna občina Velenje, ki je tudi mladim prijazna občina, je letos prvič ponudila možnost sofinanciranja stroškov kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema za nakup stanovanja, stanovanjske hiše ali gradnjo hiše. Na javni razpis za dodelitev subvencij stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje, ki je od julija dalje objavljen na spletni strani občine, se je že prijavilo 8 prosilcev. Na voljo je še nekaj sredstev, zato k prijavi vabimo nove upravičence. Z dodatno finančno pomočjo želimo, da mladi ostanejo v Velenju, hkrati pa z ukrepom privabljamo mlade od drugod, da si v Velenju ustvarijo dom, družino in se tukaj zaposlijo.

Prvo odpiranje vlog, na katerem je bilo razdeljenih 8.449,01 evra sredstev, je bilo izvedeno v začetku avgusta in vsi prijavitelji so bili upravičeni do subvencije v višini 50 % stroškov kreditov. Razpis, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi, ostaja odprt do porabe sredstev v ta namen (15.000 evrov). Na voljo za dodelitev ostaja še 6.550,99 evra.

Do enkratne pomoči so upravičeni mladi do 35 let, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, in sicer z nakupom stanovanja ali stanovanjske hiše ali gradnjo stanovanjske hiše. Subvencija, ki se odobri na podlagi vloge na razpis, je namenjena stroškom odobritve kredita, zavarovanja kredita ali plačila obresti. Višina je omejena do 50 odstotkov stroškov kredita in ne več kot 3 tisoč evrov. Na osnovi interesa in potreb mladih bomo višino sredstev načrtovali tudi v prihodnjih letih.

Reševanje stanovanjskih težav mladih je bila ena izmed zavez na županovem generacijskem forumu z mladimi, ki smo ga v občini pripravili decembra 2020. Svetnice in svetniki so Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje soglasno potrdili.

Mestna občina Velenje je v zadnjem obdobju uspešno izvedla tudi več aktivnosti, ki pomembno vplivajo na še boljšo kakovost življenja mladih. Mladim smo tako za 50 odstotkov znižali komunalni prispevek, sprejet je pravilnik o dodeljevanju stanovanj v najem mladim (dodelili smo 5 stanovanj), več sredstev namenjamo za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih, mlade aktivno vključujemo v razvojne projekte, znesek enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka smo povišali za 100 odstotkov (sedaj znaša 300 evrov). Spodbujamo delovanje SAŠA inkubatorja in podpiramo mlade podjetnike, ki so na začetku svoje karierne poti.

Prijazen pozdrav!
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content